2018-02-23 15:15:00

Pasaulio Bažnyčių tarybos jubiliejus: kad būtume viena


Pasaulio Bažnyčių tarybai – septyniasdešimt metų. Jubiliejaus proga Pasaulio Bažnyčių tarybos būstinėje Ženevoje apsilankė Anglikonų primas Justin Welby, Kenterberio arkivyskupas. Apie vizitą rašo Vatikano dienraštis „l’Osservatore Romano“.

„Esame viena su savo skirtingumais, sakė Anglikonų primas, bet tik nedaugelis bando būti viena“. Pasak primo, apibendrinant tai yra mokymas apie „atvirų sienų Bažnyčią“, ir kartu yra ekumeninis iššūkis Bažnyčioms trečiajame krikščionybės tūkstantmetyje. Kalboje pasakytoje Pasaulio Bažnyčių tarybos susitikime arkivyskupas pripažino teologinio dialogo atneštus ekumeninius vaisius. Dvidešimtajame amžiuje pastebėtas svarbus teologinis ir doktrininis Bažnyčių suartėjimas. Be to, jau praėjo beveik ketvirtis amžiaus nuo tada, kai Pasaulio Bažnyčių tarybos generalinis sekretorius pirmą kartą prašneko apie „ekumeninę žiemą“. Antra vertus, taip pat ekumeninė žiema davė svarbių vaisių: teologinius susitarimus, kurie dar dabar yra Bažnyčių vienybės ekumeninio kelio kelrodžiai. Anglikonų primas Welby be kita ko prisiminė, kad atnešti ekumeniniai vaisiai buvo tokie svarbūs, jog paskatino kardinolą Walterį Kasperį, buvusį Popiežiškosios tarybos pirmininką, parašyti knygą „Derliaus nuėmimas“.

Kenterberio arkivyskupas Welby kalboje kiek plačiau aptarė „atvirų sienų Bažnyčios“ sąvoką. Daugelis Bažnyčia dalijančių dalykų yra principiniai ir doktrininiai klausimai, valdžios ir autoriteto arba teritoriniai  klausimai. Tai klausimai, kuriuose iškyla tam tikrą teritoriją ženklinančios sienos, apibrėžiančios tapatybę. Jei sienos viena vertus reiškia skirtingumą, tai kita vertus jos nurodo į „kitą“, kitą asmenį, kitą kultūrą, kitą rasę, kitą tautą. Visa priklauso nuo to, kaip Bažnyčios suvokia šias sienas: ar kaip uždarą erdvę, ar kaip atvertas duris?

Atvertos sienos leidžia kitam būti mūsų dalimi, leidžia judėjimą, liudija ne pasidalijimą, o skirtingumą. Atsiverdamos jos kviečia į susitikimą. Anglikonų primas taip pat paminėjo teologijos paremtą „veikimo ekumenizmą“, prisiminė bendrą pareiškimą, kurį jis pasirašė su popiežiumi Pranciškumi istoriniam, prieš penkiasdešimt metų įvykusiam popiežiaus Pauliaus VI ir Anglikonų primo Michaelo Ramsay susitikimui atminti.

Pasak arkivyskupo Welby, „veikimo ekumenizmas“ moko krikščionis blogio akivaizdoje vienytis meilėje ir liudyti, jog yra viena. Jis prisiminė Popiežiaus namų pamokslininko homiliją Westminsteryje 2015 metais kai dalyvaujant Anglikonų Bažnyčios galvai Karalienei Elzbietai tėvas kapucinas Raniero Cantalamessa pasakė: „Kai mus žudo, neklausia ar esame katalikai, ar ortodoksai, ar sekmininkai, ar anglikonai. Klausia ar esame krikščionys“.

Anglikonų primas  Ženevoje Pasaulio Bažnyčių tarybos jubiliejiniame susitikime pacitavo ir popiežių Pranciškų, pirmosiomis pontifikato dienomis kvietusį visą dvasininkiją ir ganytojus „kvepėti avimis“, „išeiti iš avidės“, - t.y. žengti per sieną, patikslino primas, - ir eiti ieškoti ypač tų, kurie pasiliko lauke. Tai didingas uždavinys, tačiau būtina, baigė anglikonų primas, kad visos Bažnyčios darbuotųsi kartu ieškodamos visų, kurie pasiklydo, kad ir kur jie būtų. Turime suvokti, jog kaimenė yra viena, kaip ir vienas yra Gerasis ganytojas, kuris meldžiasi, kad būtume viena. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.