2018-02-23 19:05:00

P. Tadej Strehovec, tajnik SŠK pred obiskom »Ad limina Apostolorum« za RV


VATIKAN (petek, 23. februar 2018, RV) – V ponedeljek, 26. februarja s sveto mašo pri Sveti Mariji Veliki v Rimu bodo slovenski škofje začeli tako imenovani obisk »Ad limina Apostolorum«. Prosili smo p. Tadeja Strehovca OFM, tajnika Slovenske škofovske konference, da nam v dneh, ki so še ostali do obiska, predstavi, kaj pravzaprav je obisk »Ad limina Apostolorum«, dosedanje obiske slovenskih škofov, spregovori o pripravah na obisk in kakšen je program.

P. Tadej Strehovec OFM, v ponedeljek, 26. februarja se začenja obisk »Ad limina Apostolorum« slovenskih škofov v Rimu. Prosil bi vas, da našim poslušalcem predstavite, kaj pravzaprav je obisk »Ad limina Apostolorum«?
Obisk Ad limina Apostolorum je dolžnost, ki je naložena škofom osebno in izhaja iz stare navade, ki jo je v današnji obliki z odlokom določil papež Pij X. (31. decembra 1909). Dolžnost vključuje obvezo škofov obiskati grobove apostolov Petra in Pavla ter se predstaviti rimskemu papežu, kar je izraz spoštovanja in škofovskega bratstva, dokaz vdanosti in pokorščine, ter hvaležnost apostolskemu sedežu za pomoč pri vodenju krajevne Cerkve.

Nam lahko predstavite dosedanje obiske škofov Slovenske škofovske konference? Kdaj so bili, kdo in pri katerem papežu ter kateri so bili poudarki med obiskom in po obisku?
Do sedaj so slovenski škofje opravili obisk Ad limina leta 1992 in 2001 pri papežu Janezu Pavlu II. ter leta 2008, pri papežu Benediktu XVI. Leta 2001 je papež Janez Pavel II. na srečanju s škofi poudaril optimizem in veselje nad gorečnostjo oznanjevalcev evangelija na Slovenskem, hkrati pa jih spodbudil k prizadevanju vsakdanjih dolžnosti, ki jih narekuje evangelij. Papež je povabil škofe, da se stalno ozirajo na smernice, ki so se izoblikovale med slovensko sinodo. Za zgled jim je priporočil škofe Slomška, Barago in Vovka.

Leta 2008 je papež Benedik XVI. v svojem nagovoru škofom izpostavil vlogo Katoliške cerkve v Sloveniji pri vključevanju države v demokratične procese evro-atlantske integracije ter posvaril slovenske vernike pred sekularizacijo zahodnega kova, ki je drugačna in najbrž zahrbtnejša od marksistične. Papež Benedikt XVI. je opozoril škofe, da ta sekularizacija kaže znake, ki nas ne morejo pustiti brezbrižne: nenasitno hlastanje za materialnimi dobrinami, na upadanje rodnosti pa tudi na upadanje verske prakse z vidnim upadom duhovniških in redovniških poklicev.

Kako ste se vi in slovenski škofje pripravljali na tokraten obisk. Ste na podlagi poročil, ki so jih pripravili škofje, oblikovali kakšna izhodišča, smernice za pogovor s svetim očetom, državnim tajnikom, voditelji dikasterijev?
Vsak škof je pripravil obsežno poročilo za svojo škofijo, kjer je predstavil njeno življenje, pastoralni položaj in dobrodelnost, ki jo izvajajo. Škofje so prav tako pripravili izhodišča za pogovore na dikasterijih, ki jih bodo obiskali. Tukaj bodo z vsakim prefektom razpravljali o vprašanjih, ki so povezani s specifično tematiko. Nekaj več vsebinskih poudarkov ter predstavitve dikasterijev, ki jih bodo škofje obiskali, bomo vsak dan objavili na spletni strani Slovenske škofovske konference in naših družabnih omrežjih.

Slovenski škofje so dobili datum obiska konec lanskega leta, takoj nato pa so pripravili pisna poročila o življenju krajevne Cerkve v naših škofijah in jih že v začetku letošnjega leta poslali pristojnim kongregacijam. Ta poročila so bila osnova za pogovore s svetim očetom in s predstojniki kongregacij.
Poročila zajemajo različne vidike življenja Cerkve na Slovenskem, zgodovinsko ozadje trenutnih razmer ter položaj naše verske skupnosti. Iz pripravljenega gradiva si bodo sveti oče ter sogovorniki naših škofov v rimski kuriji lahko ustvarili celovito podobo trenutnih razmer v državi in Cerkvi. Prepričani smo, da bodo škofje dobili koristne informacije in napotke. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti vsem sodelavkam in sodelavcem na škofijah, ki so priskočili na pomoč in posredovali gradiva, da so škofje lahko pripravili poročila ter vsem, ki so pomagali pri organizaciji obiska Ad limina. To bo tudi posebna priložnost, da predstavimo našo krajevno Cerkev ter državo in njene značilnosti, na katere smo ponosni.

Nam lahko prestavite predvideni program vašega obiska »Ad limina Apostolorum« in kateri dogodki bodo, če tako rečem, odprti za javnost, torej za slovenske vernike, ki bodo ob tej priložnosti poromali v Rim?
Slovenski verniki v Rimu so lepo vabljeni k svetim mašam v papeške bazilike:
- v ponedeljek, 26. februarja, ob 7.30 bomo priporočili obisk Ad limina Mteri Božji z mašo v baziliki Sv. Marije Velike,
- v sredo, 28. februarja, v baziliki sv. Pavla izven obzidja ob 16.00,
- v petek, 2. marca, ob 7.30 v baziliki sv. Janeza v Lateranu
- v soboto, 3. marca, bo slovesno somaševanje škofov in duhovnikov v baziliki sv. Petra v Vatikanu vodil kard. Franc Rode.

Papež Frančišek bo sprejel škofe v avdienco v sredo, 1. marca, pred tem pa bodo z njim darovali sveto mašo v kapeli doma svete Marte. Škofje bodo obiskali 16 dikasterijev ter 4 zavode, kjer se šolajo ali delujejo slovenski bogoslovci in duhovniki ter druge ustanove, ki so povezane z našo lokalno Cerkvijo.
All the contents on this site are copyrighted ©.