2018-02-22 17:27:00

Popiežius: Užkrėskite lupikavimo ir azartinių lošimų aukas viltimi


Popiežius laišku pasveikinęs Italijos nacionalinę tarybą prieš lupikavimą, paragino ir toliau skirti ypatingą dėmesį nukenčiantiems nuo niekšiško smurto. Ištvermingai ir drąsiai tęskite šią tarnystę, kuri yra raugas visai visuomenei, parašė popiežius vasario 12 dienos laiške.

Lupikavimo ir azartinių lošimų aukos žino, tęsia Šventasis Tėvas, kad su jūsų pagalba gali pradėti eiti nauju keliu. Visus užkrėskite viltimi, kad būtų kuo didesnis skaičius tų, kurie randa išeitį iš lupikavimo ir azartinių lošimų tunelio.

Siekite, kad visas aukas pasiektų konkreti Dievo išganančios meilės paguoda, nepaisant ydų, nupuolimų ir atkritimų.

Popiežius su lupikavimu ir azartiniais lošimais kovojančiai organizacijai, kuri pasivadino Šv. Jono Pauliaus II vardu, suteikė savo apaštališką palaiminimą ir drauge padėkojo už jam skirtą auką, „dosnų meilės gestą, parašė popiežius, kurį tuoj pat skyriau broliams, iš kurių atimtas žmogaus orumas: jie yra pas saugiausias Dangaus Karalystės bankas“.

Popiežius Pranciškus šio mėnesio pirmosiomis dienomis privačioje audiencijoje priėmė Italijos nacionalinės tarybos prieš lupikavimą atstovus. Jiems popiežius sakė, kad lupikavimas – sunki nuodėmė.

Lupikavimas yra sunki nuodėmė: jis graužia gyvenimą, užgauna asmenų orumą, jame tarpsta korupcija, jis trukdo bendrajam gėriui, silpnina krašto socialinius ir ekonominius pagrindus. Jokia šalis negali planuoti rimtos ekonominės pažangos ar jaustis saugia, jei joje daug vargšų, daug įsiskolinusių šeimų, daug sunkių nusikaltimų aukų ir daug korupcijos.

Nacionalinės tarybos prieš lupikavimą darbai iš tiesų prisideda prie žmoniškesnės socialinės – ekonominės sistemos kūrimo, skleidžia „ekonominį humanizmą“, kuriame pinigai nėra svarbiau už žmones, pasakė vasario 3 dieną Vatikane priimtiems organizacijos atstovams. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.