2018-02-22 15:25:00

Popiežius: Nebijok, jaunas žmogau, tu radai malonę pas Dievą


„Niekada nepraraskite bendravimo džiaugsmo, svajokite kartu su kitais, neleiskite, kad jaunystės blyksniai užgestų tamsiame kambary, kuriame vienintelis langas į pasaulį yra kompiuterio ar išmaniojo telefono ekranas“, rašo popiežius Pranciškus jaunimui, ketvirtadienį paskelbtoje žinioje šių metų Pasaulinės jaunimo dienos proga. Besiruošiant 2019 m. pradžioje Panamoje vyksiančiam didžiajam jaunimo susitikimui, šiemet jaunimo diena bus švenčiama vyskupijų mastu Verbų sekmadienį, kovo 25 d. Popiežiaus žinios tema – žodžiai, kuriuos Mergelė Marija išgirdo apreiškimo akimirką: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą“ (Lk 1,30).

Angelo žodžius Marijai komentuodamas dabartinio jaunimo gyvenimo kontekste, popiežius sako, kad baimė, nedrąsa susiduriant su netikėtumais yra visiškai normali ir neišvengiama kasdieninio gyvenimo dalis. Sunkumus turime priimti kaip iššūkius, kaip mums skirtas užduotis, neturime bandyti derintis prie dirbtinių ir dažnai nepasiekiamų standartų, neturime slėpti savo tikro veido, dangstytis susigalvotos netikros tapatybės kaukėmis. Mūsų tikslas neturi būti kuo didesnis mūsų profilyje socialiniame tinkle surinktų „man patinka“ skaičius. Marijos – Nazareto mergaitės, kurią Dievas išsirinko būti Jo Sūnaus Motina – pavyzdžiu, nebijokime be baimės plačiai atverti savo gyvenimo Dievui ir kitiems žmonėms.

Kaip į Mariją, į mus visus Dievas kreipiasi vardu. Vardas, pasak popiežiaus, reiškia ir pašaukimą, reiškia, kad Dievo plane yra numatytas kiekvienam iš mūsų skirtas konkretus vaidmuo. Kiekvienas turėdami asmeninį ir unikalų pašaukimą, suraskime savyje drąsos neplaukti pasroviui, nepasiduoti „homologacijai“, nenorėkime supanašėti su aplinka, nes kiekvieno mūsų gyvenimas sukurtas tam, kad būtų savita, nepakartojama dovana Dievui, Bažnyčiai ir kitiems žmonėms.

Kaip Mariją, kiekvieną žmogų Dievas apdovanoja savo malone. Kad „rastume malonę pas Dievą“, nereikia būti ypatingais, išskirtiniais žmonėmis. Dievo malonė tai ne vienkartinis, momentinis palankumas, bet nuolatinė mums dovanojama meilė. Dėl to ir į savo ateitį mes kiekvienas galime žiūrėti ne kaip į pavojingą nežinomybę, bet kaip į laiką, kuriuo vykdome mums suteiktą nepakartojamą pašaukimą.

Popiežius prašo jaunimą drąsiai pasitikėti Dievo malone, be baimės ją priimti, nes kur veikia Dievo malonė, ten neįmanomi dalykai tampa tikrove. Dėl to, jaunimas drąsiai tesistengia keisti pasaulį, teprisiima atsakomybę ir už Bažnyčios ateitį. Kaip Marija, kupina meilės ir drąsos, paaukojo visą savo gyvenimą Dievo pažado žmonijai išsipildymui, taip ir šiuolaikinis jaunimas tenesirūpina tik patogiu gyvenimu, tenesislepia nuo sunkumų, bet su meile teeina į pasaulį, tetiesia rankas žmonėms, ypač silpniems ir vargstantiems. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.