2018-02-21 15:13:00

Prieš 17 metų Jorge Mario Bergoglio paskirtas kardinolu


Jorge Mario Bergoglio prieš 17 metų vasario 21 dieną buvo šv. popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas kardinolu, o vasario 28 dieną sukanka dvidešimt metų kai arkivyskupas Bergoglio tapo Argentinos sostinės Buenos Airių arkivyskupu metropolitu. Bergoglio Argentinoje buvo misionieriškas ganytojas, jis pagal jėzuitų dvasingumą kvietė atpažinti Viešpaties buvimo pasaulyje ženklus, ragino krikščionių bendruomenę būti misionieriška, atsiveriančia pasauliui, skelbiančia Evangeliją kiekvienam žmogui. Romoje, popiežiui Benediktui XVI pranešus apie pasitraukimą iš Visuotinės Bažnyčios ganytojo pareigų, arkivyskupas Bergoglio su kitais kardinolais dalyvavo konklavoje, kurioje 2013 metų kovo 13 dieną jo laukė išrinkimas naujuoju Romos vyskupu, Pranciškumi. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.