2018-02-20 17:03:00

Popiežius priėmė neklusnių kunigų nenorėto vyskupo atsistatydinimą


Popiežius Pranciškus priėmė Nigerijos Ahiaros vyskupo Peterio Ebere Okpaleke atsistatydinimą. Šis vyskupas, paskirtas 2012 m. dar popiežiaus Benedikto XVI, per šešerius metus negalėjo pradėti vykdyti savo pareigų, nes jam priešinosi vietinė kunigija ir dalis tikinčiųjų bendruomenės. Spręsti gana keistą ir visiškai netoleruotiną padėtį ėmėsi pats popiežius Pranciškus. Pernai birželį jis Vatikane priėmė Ahiaros vyskupijos delegaciją ir Nigerijos Vyskupų konferencijos vadovus. Juos išklausęs, popiežius griežtai pareikalavo nutraukti neteisėtą ir sielų išganymui kenkiantį maištą. Kunigai, kurie trukdė vyskupui pradėti tarnystę, per 30 dienų privalėjo pažadėti klusnumą savo vyskupui ir popiežiui. Jei kuris atsisakytų tai padaryti, buvo pagrasinta suspendavimo bausme.

Dabar Tautų evangelizavimo kongregacija, kurios žinioje yra Bažnyčia Nigerijoje, informuoja, kad popiežiaus reikalavimui pakluso maištavusių kunigų dauguma, bet ne visi. Kai kurie kunigai parašė, kad jie galisi dėl susidariusios padėties, tačiau po šešerių metų konflikto, dėl psichologinių priežasčių, jie jau nebegali visiškai nuoširdžiai paklusti vyskupui, prieš kurį maištavo. Popiežius nurodė, kad Kongregacija šiuos kunigus paragintų atgailauti dėl neklusnumo, tačiau kartu patenkino ir nepriimamo vyskupo prašymą būti atleistam nuo pareigos vadovauti tai vyskupijai. Popiežius nusprendė kol kas neskirti Ahiaros vyskupijai naujo vyskupo, o vadovavimą vyskupijai laikinai, kaip apaštališkajam administratoriui, patikėjo kaimyninės vyskupijos ordinarui.

Tautų evangelizavimo kongregacijos pareiškime sakoma, kad popiežius malda palydi šį naują Ahiaros Bažnyčios gyvenimo etapą, o apaštališkajam administratoriui linki, kad atsigautų bažnytinis gyvenimas ir nesikartotų veiksmai, kurie žeidžia Kristaus Kūną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.