2018-02-19 09:28:00

Imával küzdjünk a gonosz ellen! – Ferenc pápa Úrangyala imádsága Nagyböjt első vasárnapján


Nagyböjt első vasárnapján Ferenc pápa a gonosz elleni küzdelemre buzdította a híveket. A Mária-ima után külön üdvözölte a bebörtönzötteket, életük megújítására bátorítva őket. A Szentatya továbbá arra kérte a híveket, hogy imáikkal kísérjék vasárnap délután kezdődő nagyböjti lelkigyakorlatát.

Jézus kiállja a kísértés próbáját, engedelmeskedve az Atya akaratának

Nagyböjt első vasárnapján az evangélium a kísértés, a megtérés és az evangéliumi jó hír témáira hívja fel a figyelmet – kezdte beszédét a pápa. Márk evangéliumában olvassuk: „A Lélek nyomban arra ösztönözte (Jézust), hogy menjen ki a pusztába. Negyven napig kinn maradt a pusztában, közben megkísértette a sátán” (vö. Mk 1,12-13). Jézus kimegy a pusztába, hogy felkészüljön küldetésére a világban. Nincs szüksége megtérésre, de mint embernek ki kell állnia ezt a próbát, mind saját maga számára, hogy engedelmeskedjen az Atya akaratának, mind pedig értünk, hogy megadja nekünk a kísértés feletti győzelem kegyelmét.

Nagyböjt a lelki küzdelem ideje

Ez a felkészülés abból áll, hogy küzd a gonosz lélek, vagyis az ördög ellen. A Nagyböjt számunkra is a spirituális „agónia”, a lelki küzdelem ideje: arra kaptunk meghívást, hogy szembenézzünk a Gonosszal az ima révén, hogy Isten segítségével képesek legyünk legyőzni a rosszat mindennap életünkben. Tudjuk, hogy sajnos a gonosz működik létünkben és körülöttünk, ott, ahol jelen van az erőszak, a másik visszautasítása, a bezárkózás, háborúk, igazságtalanságok. Mindezek a gonosz, a rossz művei.

Minden nap szükségünk van a megtérésre

A pusztai megkísértés után Jézus azonnal elkezdi hirdetni az evangéliumot, vagyis a Jó Hírt, megkezdi nyilvános működését. Az első szó a megtérés volt, a második a Jó Hír – emlékeztetett rá a Szentatya. És ez a Jó Hír az embertől a harmadik szót, a megtérést és a hitet igényli. Jézus kijelenti: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa”. Ezután így buzdít: „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban”, vagyis higgyetek ennek a Jó Hírnek, hogy Isten országa közel van. Életünkben mindig, minden nap szükségünk van a megtérésre és az egyház arra buzdít, hogy imádkozzunk ezért. Ugyanis soha sem irányulunk eléggé Isten felé. Értelmünket és szívünket szüntelenül Őrá kell irányítanunk.

Utasítsuk vissza a hamis értékeket

Ahhoz, hogy ezt tegyük, bátorságra van szükségünk, hogy visszautasítsunk mindent, ami ettől eltérít, vagyis a hamis értékeket, amelyek félrevezetnek bennünket, álnokul kelepcébe csalva önzésünket. Ezzel szemben bízzunk az Úrban, jóságában és mindnyájunknak szóló szeretet-tervében. A Nagyböjt a bűnbánat ideje, de nem szomorú időszak, nem a gyász ideje! Örömteli és komoly elkötelezettség, hogy levetkőzzük önzésünket, levessük a régi embert és megújuljunk a keresztségünkben kapott kegyelem szerint.

Szüntelen imával haladjunk Húsvét felé

Csak Isten adhat nekünk igazi boldogságot: felesleges időt vesztegetnünk azzal, hogy máshol keressük azt, a gazdagságban, az élvezetekben, a hatalomban, a karrierben. Isten országa minden törekvésünk megvalósítása, mert ugyanakkor az ember üdvössége és Isten dicsősége. Nagyböjt első vasárnapján arra kaptunk meghívást, hogy figyelmesen meghallgassuk és befogadjuk Jézusnak ezt a felhívását: térjünk meg és higgyünk az evangéliumnak. Arra buzdít bennünket, hogy elkötelezetten kezdjünk el haladni Húsvét felé, hogy egyre inkább befogadjuk Isten kegyelmét, aki a világot az igazságosság, a béke és a testvériség országává akarja átalakítani.

Szűz Mária segítsen bennünket, hogy ezt a Nagyböjtöt Isten Szavához való hűséggel, szüntelen imával éljük meg, mint ahogy Jézus tette a pusztában. Ez nem lehetetlen! Arról van szó, hogy napjainkat azzal a vággyal éljük meg, hogy befogadjuk az Istentől érkező szeretetet, aki át akarja alakítani életünket és az egész világot.

A fiatalok legyenek az októberi szinódus előkészítésének főszereplői

Az Úrangyala elimádkozása után a pápa bejelentette, hogy egy hónap múlva, március 19-e és 24-e között Rómába érkezik a világ minden részét képviselő 300 fiatal, akik részt vesznek az októberi szinódus előkészítő ülésén. A pápa kívánsága, hogy „a fiatalok legyenek ennek az előkészítésnek a főszereplői”. Ezért online bekapcsolódhatnak az összejövetelbe nyelvi csoportokon keresztül, amelyeket szintén fiatalok moderálnak. A „hálózati csoportok” hozzájárulása kapcsolódik majd a római ülés munkájához. Ferenc pápa a következő szavakat intézte a fiatalokhoz: „Kedves fiatalok, a püspöki szinódusi titkárság weboldalán találjátok meg a szükséges információkat. Köszönöm, hogy hozzájárultok közös előrehaladásunkhoz”.

A pápa köszöntötte a bebörtönzötteket

Nagyböjt kezdetén a pápa külön köszöntötte a bebörtönzötteket. Emlékeztetett rá, hogy ez a megtérés, a gonosz elleni küzdelem időszaka, majd arra bátorította a börtönök foglyait, hogy használják fel ezt az alkalmat a kiengesztelődésre, életük megújítására az Úr irgalmas tekintetétől kísérve. Az Úr soha nem fárad bele, hogy megbocsásson nekünk – mondta a Szentatya.

Ferenc pápa megkezdte nagyböjti lelkigyakorlatát

A Szentatya végül arra kérte a híveket, hogy imáikban emlékezzenek meg róla és a Római Kúria munkatársairól, akikkel vasárnap este megkezdi egyhetes nagyböjti lelkigyakorlatát. Mint már jeleztük, idén Ferenc pápa a portugál José Tolentino Mendonça atyát kérte fel a lelkigyakorlat vezetésére, amelyet a Róma közelében fekvő Ariccia „Isteni Mester”– Divin Maestro lelkigyakorlatos házban tartanak. Az elmélkedések témája a szomjúság lesz.

(vm)
All the contents on this site are copyrighted ©.