2018-02-17 15:14:00

Popiežius paskyrė Nepilnamečių apsaugos komisijos narius


Popiežius Pranciškus patvirtino Bosto arkivyskupą kard. Seaną O’Malley Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos primininku, patvirtino pareigose septynis ir paskyrė devynis naujus šios komisijos narius. Dabar komisiją sudaro pirmininkas ir šešiolika narių. Aštuoni komisijos nariai yra vyrai (penki pasauliečiai ir trys dvasininkai) ir aštuonios moterys (keturios pasaulietės ir keturios vienuolės).  Penki komisijos nariai yra iš Europos, trys iš Afrikos, po du iš Azijos, Pietų Amerikos, Šiaurės Amerikos ir Okeanijos.

Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija buvo įkurta 2014 m. Ši komisija nevykdo teismo funkcijų ir netiria konkrečių atskirų lytinių nusikaltimų prieš nepilnamečius atvejų. Tam yra skirtos kitos specifinę kompetenciją turinčios institucijos. Komisija atlieka patariamąją funkciją, pirmiausia pataria pačiam Šventajam Tėvui, kuris šiuo tikslu Komisiją įkūrė, o taip pat skatina didesnę atsakomybę už nepilnamečių apsaugą vietinėse Bažnyčiose, siekia, kad visos Bažnyčios mastu šioje srityje būtų naudojamos skaidrios ir veiksmingos procedūros. Jos užduotis formuluoti specifinius pasiūlymus kaip atkreipti didesnį žmonių dėmesį į tragiškas lytinio išnaudojimo pasekmes, taip pat į žalą, kurią daro aukų neišklausymas, įtariamų atvejų nepakankamas tyrimas, nepakankama parama aukoms ir jų šeimoms. Katalikų pareiga pasiekti, kad visos parapijos, mokyklos ir institucijos būtų saugios vietos, kad visi vaikai, taip pat ir pažeidžiami suaugusieji, būtų apsaugoti nuo lytinio išnaudojimo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.