2018-02-17 15:41:00

Popiežiaus seminaristams: nesigailėdami praeities žvelkite į ateitį


Seminarija nėra vien institucija teologinės ir sielovadinės kvalifikacijos įsigijimui, bet, dar pirmiau, tikra bažnytinė Kristaus mokinių patirtis, norinčių sekti paskui Viešpatį Jėzų, būti su Juo dieną ir naktį, dalintis Kryžiaus ir Prisikėlimo slėpiniais, leistis paveikiamiems Jo Žodžio ir Dvasios, subręsti apaštalavime. Metai seminarijoje skirti tam, kad seminaristas tinkamai pasiruoštų laisvam ir pilnam ištikimybės Kristui, Jo Bažnyčiai, savo pašaukimo ir misijos pasirinkimui. Seminarija yra tokios ištikimybės mokykla, kurios mokomasi pirmiausia maldoje ir liturgijoje, puoselėjant draugystę su Kristumi, vardijo popiežius Pranciškus vasario 17 dienos susitikime su Sardinijos salos regioninės seminarijos, kurios būstinė yra Kaljaryje, seminaristais ir profesūra. Ši seminarija švenčia savo 90 metų jubiliejų, kuris ir tapo proga piligrimystei į Romą ir audiencijai pas Šventąjį Tėvą.

Brangūs seminaristai, - kalbėjo Pranciškus, - jūs ruošiatės vieną dieną tapti Viešpaties aruodų darbininkais, kartu dirbti mokančiais kunigais, taip pat ir būnant skirtingose vyskupijose. (...) Šiandienos materialinis ir dvasinis skurdas kreipia būti dar atidesniems tam, kas visada buvo svarbu – vargšams, sugebėti būti su jais, gyventi paprastą gyvenimą, kad jie jaustųsi, jog mūsų bažnyčios yra pirmiausia jų namai. Jus drąsinu jau dabar ruoštis būti žmonių kunigais ir dėl žmonių, ne jums patikėtos kaimenės savininkais, o tarnais. Labai reikia Dievo žmonių, kurie matytų esmę, gyventų blaiviai ir skaidriai, be praeities nostalgijos, bet sugebėdami, kaip moko sveika Bažnyčios tradicija, žvelgti į ateitį.

Šiais pasiruošimo pašventintajai tarnystei metais, - tęsė Pranciškus, - išgyvenate ypatingą ir nepakartojamą savo gyvenimo laiką. Vis geriau supraskite malonę, kurią Viešpats jums suteikė leisdamas išgirsti kvietimą viską palikti ir juo sekti, būti su juo ir skelbti Evangeliją. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.