2018-02-17 15:09:00

Popiežiaus Gavėnios rekolekcijos


Sekmadienį prasideda beveik savaitę truksiančios popiežiaus Pranciškaus ir Romos Kurijos vadovų Gavėnios rekolekcijos. Jos vyksta ne Vatikane, bet rekolekcijų namuose Aričia miestely, į pietus nuo Romos. Šiemet joms vadovauti pakviestas portugalas teologas ir poetas kun. José Tolentino de Mendonça.

Kiekviena rekolekcijų diena prasideda bendra valandų liturgija 7.30 val. ryto. Po bendrų pusryčių, 9.30 val. rekolekcijų dalyviai susirenka išklausyti pirmosios meditacijos ir koncelebruoja Mišias. Po pietų, 16 val. išklausoma antros meditacijos. Vėliau dalyviai susirenka Švenčiausiojo Sakramento adoracijai ir kartu kalbami mišparai.

Rekolekcijos, kaip įprasta, vyks beveik visą šią pirmąją Gavėnios savaitę – prasidėjusios sekmadienį, baigsis penktadienio, vasario 23-osios rytine meditacija. Kol vyks rekolekcijos, visą savaitę nebus jokių popiežiaus audiencijų ir susitikimų, įskaitant ir trečiadienio bendrąją audienciją.

Šiemetinėms rekolekcijoms vadovauti pakviestas pamokslininkas kun. José Tolentino de Mendonça gimė 1965 m. Portugalijoje. 1990 m. jam buvo suteikti kunigystės šventimai. Šiuo metu jis yra Lisabonos katalikų universiteto vicerektorius, o taip pat Popiežiškosios kultūros tarybos patarėjas. Kunigas Mendonça yra Portugalijoje ir už jos ribų žinomas, į kitas kalbas verčiamas teologas ir poetas. Savo šalyje jis yra vienas žinomiausių krikščioniškosios kultūros balsų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.