2018-02-17 15:17:00

Kovo 19-24 Vatikane vyks priešsinodinis jaunimo susitikimas


„Ne tik vyskupai kalbės apie jaunimą, bet kalbės visų pirma jaunimas, pasisakys savo kalba, savo entuziazmu, savo požiūriu ir jautrumu“, sakė Vyskupų sinodo  generalinis sekretorius kard. Lorenzo Baldisseri, penktadienį Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje pristatydamas pasirengimus jaunimo reikalams skirtai Vyskupų sinodo asamblėjai ir priešsinodiniam jaunimo atstovų susitikimui.

Būsimoji Vyskupų sinodo asamblėja, kurios tema: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo įžvelgimas“, vyks spalio 3-28 dienomis, o jau kovo 19-24 Vatikane rengiamas priešsinodinis jaunimo susitikimas, kuriame dalyvaus apie trys šimtai jaunimo atstovų iš viso pasaulio.

„Stengsimės gerai įsiklausyti į tai, ką jaunimas mano apie save ir apie suaugusius, ką jiems reiškia tikėjimas kasdieniame gyvenime, su kokiais sunkumais susiduria siekdami atpažinti kiekvienam skirtą asmeninį pašaukimą, kaip planuoja savo gyvenimą, koks jų požiūris į Bažnyčią ir kokios Bažnyčios jie nori“, kalbėjo kardinolas Baldisseri. Beveik visą savaitę truksiančio susitikimo išvados bus apibendrintos baigiamajame dokumente, kuris Verbų sekmadienį, kovo 25-ąją, bus įteiktas popiežiui Pranciškus. Kardinolas priminė, kad šią dieną visame pasaulyje vyskupijose švenčiama Pasaulinė jaunimo diena. Popiežiui įteiktas dokumentas su priešsinodinio jaunimo susitikimo išvadomis bus integruotas į oficialų pačios Sinodo asamblėjos darbo dokumentą. Tokiu būdu, kovo mėnesį vyksiančio jaunimo atstovų susitikimo metu iškleti klausimai taps rudenį vyksiančios Vyskupų sinodo asamblėjos darbotvarkės temomis. Priešsinodinio jaunimo susitikimo darbus bus galima gyvai sekti internetu. Norintieji galės užsiregistruoti būsimam Sinodui skirtame interneto portale (www.synod2018.va).

Penktadienio spaudos konferencijoje buvo taip pat pristatyti bendri statistiniai duomenys apie jaunimui skirtą klausimyną, kuriuo jauni katalikai visame pasaulyje buvo raginami prisidėti prie pasirengimų jaunimo reikalams skirtam Vyskupų sinodo susirinkimui.

Kaip ir anksčiau sušauktų Sinodo asamblėjų progomis, ypač kai buvo ruošiamasi dviem paskutinės asamblėjoms, skirtoms šeimai, taip ir beišruošiant jaunimui skirtai asamblėjai, į pasirengimų darbus buvo siekiama plačiau įtraukti vietinių Bažnyčių tikinčiuosius, o šiuo atveju ypač jaunimą. Vyskupų Sinodo sekretoriatas buvo paprašęs vietines Bažnyčias ir Vyskupų konferencijas, kad į priešsinodines konsultacijas būtų įjungta kuo daugiau žmonių, kad Vyskupų Sinodo sekretoriatui pateikiami siūlymai būsimam Sinodo darbo dokumentui būtų parengti ne uždaruose vyskupų susitikimuose, bet atvirai išmąstyti vietinėse bendruomenėse. Šiuo tikslu buvo taip pat sukurtas internetinis klausimynas, į kurį atsakyti buvo pakviestas jaunimas visame pasaulyje.

Į prašymą užpildyti internete paskelbtą anketą atsiliepė 221 tūkst. jaunų žmonių, nuo 16 iki 29 metų. Kiek daugiau kaip 100 tūkst. atsakė į visus anketos klausimus. Daugiau negu pusė dalyvavusiųjų apklausoje buvo merginos. Daugiausia atsakymų (kiek daugiau negu pusė) gauta iš Europos. Apie 74% užpildžiusiųjų anketą pasisakė esą tikintys katalikai. Apie 8% atsakiusiųjų į klausimus save įvardijo kaip netikinčius, tačiau suvokiančius vertybinių pasirinkimų svarbą ir jaunimo atsakomybę. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.