2018-02-16 16:30:00

Romoje pagerbtas signataras prel. Kazimieras Šaulys


Romoje vasario 16 dieną būrys lietuvių Verano kapinės pagerbė Lietuvos Valstybės Tarybos nario, Vasario 16 akto signataro prel. Kazimiero Stepono Šaulio atminimą. Prelatas Šaulys mirė Lugano mieste, Šveicarijoje, 1964 metais, po kelerių metų buvo perlaidotas Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero Kolegijos koplyčioje.

Būrys Italijos lietuvių dalyvaujant Lietuvos Respublikos ambasadoriui Italijoje Ričardui Šlepavičiui, ambasadoriui prie Šventojo Sosto Petrui Zapolskui ir Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkei Elzei Di Meglio atnešė gėlių puokštę prie atminimo lentos, kurioje lotyniškas įrašas liudija, jog šioje vietoje palaidotas  Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 metais Akto signataras. Lietuvių kolegijos rektorius kun. Audrius Arštikaitis vadovavo Viešpaties Angelo maldai.

Pagerbimo dalyviai paminėjo nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo Vasario 16 akto šimtmetį ir šiemet sukankančias prel. K. Šaulio perlaidojimo Romoje penkiasdešimtąsias metines.

Lietuvių kolegijos koplyčioje Romoje, be kitų, palaidotas Lietuvos Respublikos įgaliotasis ministras prie Šventojo Sosto Stasys Girdvainis ir buvęs ilgametis Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkas prel. Vincas Mincevičius. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.