2018-02-16 15:34:00

Popiežius maronitams: Romoje: ne laiptelis karjerai, o lobis tikintiesiems


Penktadienio audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė maronitų kolegijos Romoje personalą ir studentus, jaunus kunigus ir vienuolius, kurie čia tęsia mokslus ir formaciją. Maronitai yra viena iš Rytų Bažnyčių, išaugusi iš pirmojo tūkstantmečio Antiochijos sirų teologinės ir liturginės tradicijos, vienybėje su apaštalo Petro įpėdiniu. Maronitų daugiausia Libane ir, prieš karą, Sirijoje. Prasidėjus karui tūkstančiai maronitų pasitraukė į JAV, Australiją, Kanadą.

Savo kalboje maronitų kolegijos gyventojams popiežius Pranciškus kalbėjo apie tai, kokios jis formacijos trokšta ir linki savo klausytojams. Jie buvo pašaukti eiti kunigišku ir vienuoliniu keliu, būti gaiviu vandeniu ištroškusiems savo bendruomenės nariams. Tačiau taip pat reikia žinoti apie pavojus šiame kelyje.

Yra rizikos, - sakė Šventasis Tėvas, - būti įsiurbtiems šiandieninės laikinumo ir išoriškumo kultūros. Šie metai (Romoje) yra proga įgyti antikūnių prieš supasaulėjimą ir vidutiniškumą.

Studijų metus Romoje jis palygino su pratybomis sporto klube, kurių metu yra „sutvirtinami pamatai“: pirmiausia dvasinės disciplinos, kuri yra nepakeičiama, būtina, kuri remiasi ant maldos ir vidinio darbo kolonų; bendruomeninės ir asmeninės maldos, kuri neapsiriboja ritualais, bet iš tiesų padeda gyvenimą priešais Viešpatį ir Viešpatį gyvenime; vidinio ir kantraus darbo mokantis, studijuojant ir konfrontuojantis, pagundų ir netikrumų atpažinimo, kad tarnystė būtų iš tiesų laisva, be dvigubumo.

Žmogiškas, intelektualinis ir dvasinis praturtinimas, - tęsė popiežius, - kuri gaunate šiais metais, nėra premija jums ir dar mažiau gėris, kuriuo reikia pasinaudoti karjerai, bet lobis tikintiesiems, kurie jūsų laukia eparchijose, kuriems jūsų gyvenimas trokšta būti dovanojamas. Nes būsite pakviesti ne atlikti pareigas, to per mažai, o gyventi misijoje, be apskaičiavimų, be ribų. Jūs jausite poreikį išklausyti savo žmonių ir Dievas jus sutvirtins per jų gyvenimus, per susitikimus, per nenuspėjamus netikėtumus.

Šventasis Tėvas patikino, kad sielovadinis darbas nors ir nelengvas, tačiau taip pat leidžia pajusti, jei nuoširdus ir tikras, patį didžiausią džiaugsmą.

Dar kartą savo klausytojų jis paprašė būti atidiems dėl supasaulėjimo rizikos, dėl pagundos vertinti pagal pasaulio logiką, siekiant įtikti labiau stipresniems, nei silpnesniems, labiau turintiems, nei neturintiems. Kai susiduriama su tokia pagunda, reikia ieškoti šaknų: Jėzaus, kuris atstūmė sėkmę, šlovę ir pinigus, nes jo lobis buvo Tėvo valia – skelbti išgelbėjimą visoms tautoms, liudyti savo gyvenimu Dievo gailestingumą. Galiausiai, atsižvelgdamas, kad dauguma audiencijos dalyvių buvo iš Libano, jis patarė niekada neišleisti iš akių dviejų siekių: taikos ir jaunimo ugdymo. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.