2018-02-16 12:11:00

Popiežius: kad pasaulyje daugėtų meilės!


Verta šiandien paklausti – ar pasaulis, paženklintas abejingumo, smurto, egoizmo ir pesimizmo neserga meilės stoka. Verta pažvelgti tiesai į veidą, ir imtis priemonių, kurias pats Dievas mums duoda Bažnyčioje. Malda mus sugražina į tiesos apie mus pačius kelią; pasninkas leidžia dalytis alkį kenčiančių žmonių padėtimi, padaro mus atidžius kitiems; išmalda yra palaiminta proga bendradarbiauti su Dievo Apvaizda jos vaikų labui. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus kreipėsi į labdaros asociacijos Pro Petri Sede atstovus, kuriuos priėmė audiencijoje penktadienio rytą, piligrimystės prie Apaštalo Petro kapo proga.

Šventasis Tėvas pasidžiaugė labdaros asociacijos veikla Beneliukso šalyse – Belgijoje, Nyderlanduose ir Liuksemburge ir dėkojo už paramą Apaštalo Petro įpėdinio misijai. Popiežius paragino asociacijos narius išmaldą paversti gyvenimo stiliumi, nenuilstamai konkrečiai padedant stokojantiems. Šis įsipareigojimas reikalauja visuomet būti atidiems, liudyti, šalia suteikiamos materialinės paramos, nuoširdų priėmimą, meilingą pagarbą ir brolystę, be kurių niekas neįstengia vėl rasti drąsos ir viltingai žvelgti į ateitį, sakė popiežius.

Popiežius Pranciškus dėkojo asociacijai už dosnumą aukojant Apaštalo Petro įpėdiniui: tokiu būdu asociacija prisideda prie Bažnyčios pastangų paremti kiekvieną žmogų, ypač pačius vargingiausius, tuos, kurie, sakė Šventasis Tėvas, visko netekę dėl priverstinės migracijos.

Popiežius Pranciškus paprašė asociacijos Pro Petri Sede narius melstis už širdžių atsivertimą, kad pasaulyje daugėtų meilės ir pasibaigtų visi konfliktai, sukeliantys nesuskaičiuojamą blogį. Popiežius taip pat prašė melstis už jaunimą, kad jiems skirtas būsimas Vyskupų Sinodas padėtų Beneliukso šalyse sužadinti pašaukimus į kunigus, vienuolius ir vienuoles. Pavedęs asociacijos narius Mergelės Marijos, šv. Petro ir Beneliukso šalių šventiesiems, popiežius paprašė neužmiršti melstis ir už jį. (Vatikano radijas). 
All the contents on this site are copyrighted ©.