2018-02-16 16:03:00

Popiežiaus homilija. Pasninkas – ne tam, kad kiti matytų


Pasninkaukime nuoširdžiai, su krikščionišku nuoseklumu, pasninkaukime nuolankiai, - ragino popiežius, penktadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos skaitinius. Koks turėtų būti pasninkas? Kokio pasninko iš mūsų laukia Dievas? Mišių Žodžio liturgijos pirmajame skaitinyje atsako pranašas Izaijas: „nuimti neteisės pančius, atleisti jungimo virves, paleisti kankinamuosius, sugriauti bet kokį jungą, dalyti alkstantiems duoną, priglobti pastogės neturintį vargšą, aprengti matomai nuogą ir likimo valiai nepalikti brolio“.

Jei nesugebi visiškai pasninkauti, jei tau per sunku, tuomet pasninkauk kiek sugebi, bet tai daryk nuoširdžiai, ne tam kad kiti matytų, bet kad Viešpats matytų tavo nuoširdžią auką.  „Nepasninkaukite taip, kaip šiandien dažnai esate įpratę, nekelkite triukšmo, kad  jus matytų. „Mes esame katalikai, mes laikomės savo tikėjimo praktikų, mes priklausome šiai atgailautojų, pasninkautojų draugijai“. Pasninkauti reikia nuoširdžiai, su krikščionišku nuoseklumu, ne tam kiti matytų ir sakytų: „žiūrėkite, koks jis teisuolis“. Toks pasninkas yra ne kas kita kaip apsimetinėjimas, dorybės iškraipymas“.

Kai pasninkaujame kiti tenemato. Mūsų veide tebūna šypsena. Mano pasninkas skirtas ne tam, kad kiti jį matytų, bet kad kitus pasiektų mano daromi artimo meilės darbai. Pasninkauti, tai kai ko atsižadėti, jausti alkį, aukoti savo pasninką kaip permaldavimą už savo nuodėmes, o tuo pat metu tai ko atsisakau, aukoti stokojantiems, kad mano pasninkas taptų geru darbu kitiems, kad juos pasiektų.

„Ar mano pasninkas padeda kitiems? Jei ne, jis netikras, nenuoseklus. Jis mane paverčia dviveidžiu. Aš tik apsimetu krikščioniu, kaip fariziejai, sadukiejai, o viduje nesu krikščionis. Nuolankiai prašykime nuoseklumo malonės. Būkime koherentiški. Jei ko nors nesugebu – to ir nedarau. Neapsimetinėkime, kad darome. Darykime tik tai ką įstengiame ir visada su krikščionišku nuoseklumu. Viešpats mums tesuteikia šią malonę“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.