2018-02-16 07:00:00

Liturgjia e Fjalës së Zotit e dieles së 1 të kohës të Kreshmëve “B”


Ja përsëri në takimin tonë javor me Fjalën e Zotit të së dielës, e kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të Liturgjisë së Fjalës Hyjnore të dielës së parë të kohës së Krezhmëve, ciklit të dytë, sipas kalendarit liturgjik. 

Në të Dielën e parë të Kreshmëve, liturgjia e Fjalës së Zotit thekson se për të qenë vërtetë të lirë, duhet përballuar prova e tundimit.  Për ta realizuar plotësisht jetën në liri, duhet përballuar prova që e mbart vetë liria: tundimi. Kisha i fton besimtarët ta jetojnë këtë kohë të fortë të Kreshmëve, duke e rishikuar me vëmendje jetën e tyre, për të vijuar me guxim rrugën drejt Pashkëve të Jezusit, burim i dhembshurisë dhe jetës së përjetshme. Edhe lutjet, kryesisht, të Kohës së Kreshmëve, i nxisin të krishterët të impenjohen në rrugën e përgatitjes për Pashkë.

Ungjilli i kësaj së diele, na kujton kohën që kaloi Jezusi në shkretëtirë, ku përballoi tundimin nga ana e Shejtanit. Duke ndjekur Mësuesin dhe Zotin e tyre, edhe të krishterët hyjnë shpirtërisht në shkretëtirën kreshmore, për ta përballuar së bashku me Të luftën kundër shpirtit të së keqes.  Figura e shkretëtirës është metaforë që flet vetë për jetën njerëzore.

Libri i Daljes rrëfen përvojën e popullit të Izraelit i cili, si doli nga Egjipti, shtegtoi në shkretëtirën e Sinait për dyzet vjet, para se të arrinte në tokën e premtuar. Në këtë shtegtim të gjatë, hebrenjtë provojnë tërë forcën dhe këmbënguljen e tunduesit, që i shtynte ta humbisnin shpresën në Zotin e të ktheheshin mbrapa; por në të njëjtën kohë, falë ndërmjetësimit të Moisiut, mësuan të dëgjojnë zërin e Zotit, që i thërriste të bëheshin populli i tij i shenjtë.

Duke medituar mbi këtë faqe biblike, kuptojmë se për ta realizuar plotësisht jetën në liri, duhet kapërcyer prova që mbart vetë liria, dmth, tundimi. Vetëm pasi të çlirohet nga skllavëria e gënjeshtrës dhe e mëkatit, njeriu, në saje të nënshtrimit ndaj fesë, ia hap zemrën së vërtetës, gjen kuptimin e plotë të jetës së vet, gjen paqen, dashurinë, gëzimin.

Pikërisht për këtë, Kreshmët janë kohë e favorshme për rishikimin e jetës në gjunj para Zotit, në lutje e në pendesë.  Prandaj, Kisha na kujton se Kreshmët janë për gjithë të krishterët rast për pendesë e për shtytje të guximshme drejt dashurisë e shenjtërisë. Leximet biblike të dielave të krezhmëve, na shoqërojnë pikërisht në zbulimin e fytyrës së Zotit dashuri dhe në zbulimin e pagëzimit tonë në Krishtin Zot e Shpëtimtar. 

             Liturgjia e Fjalës

Leximi i parë Zan 9, 8-15
Hyji shpëton Noehin dhe familjen e tij nga përmbytja nëpërmjet arkës dhe i ofron Besëlidhjen e tij. Mendohej se ylberi ishte si harku i shigjetarit me të cilin Hyji hidhte mbi njerëzit vetëtimat e njëjta me shigjetat hakmarrëse. Tani Hyji e përdor Ylberin si shenjë të Besëlidhjes që u jep qetësi të gjitha stuhive të zemrës njerëzore. Ylberi bëhet shenjë e vdekjes dhe ringjalljes së Krishtit që na shpëton.

Lexim prej Librit të Zanafillës
Edhe këto i tha Hyji Noehit dhe bijve të tij: “Ja, unë po e lidh besëlidhjen time me ju dhe me trashëgimtarët tuaj pas jush, e me çdo qenie të gjallë që është me ju, qoftë ai shpend, qoftë bagëti, qoftë egërsirë e tokës që është me ju, me të gjitha gjallesat që dolën prej arkës me ju – mbarë, të gjitha gjallesat e tokës. Unë po lidhi besëlidhjen time me ju: nuk do të zhbihet më asnjë gjallesë me ujërat e përmbytjes dhe nuk do të ketë më përmbytje që shkreton tokën.” 
Dhe Hyji tha: “Kjo është shenja e besëlidhjes që unë po e bëj ndërmjet meje e juve dhe me çdo gjallesë që është me ju për breznitë e ardhshme. Ylberin tim do ta vë në re dhe do të jetë shenja e besëlidhjes ndërmjet meje dhe tokës. Kur me re ta mbuloj qiellin, në re do të duket ylberi im, do të më kujtohet besëlidhja ime me ju e me çdo frymë të gjallë që mishit i jep jetë, ujë përmbytjeje më s’do të ketë për të zhbirë mbarë frymorët.” Fjala e Zotit. Falënderojmë Hyjin.

Psalmi 25
Udhët e Zotit janë e vërteta dhe mëshira


Bëj t’i njoh, o Zot, udhët e tua
e m’i mëso shtigjet e tua.
Më drejto me të vërtetën tënde dhe më mëso, sepse ti je Hyji im, Shëlbuesi im.

Të të bien në mend mëshirat e tua, o Zot,
dhe dashuria jote që është e amshueshme.
Mos i kujto fajet e rinisë sime e paudhësitë: të të bie në mend për mua sipas dashurisë sate, për hir të mirësisë sate, o Zot.

I ëmbël e i drejtë është Zoti,
mëkatarët i kthen në udhë të drejtë,
të përvujtëve u prin në drejtësi,
të butëve ua mëson udhën e vet.

Leximi i dytë 1 Pjt 3, 18-22
Nga përmbytja universale shpëton vetëm Noehi duke u mbyllur në arkë pa mundur të shpëtojë vëllezërit e tij. Ndërsa Jezusi nuk shpëtohet i vetëm nga katastrofa e vdekjes. Qëndron i bashkuar me të gjithë njerëzimin, duke zbritur në thellësinë e vdekjes i nxjerr jashtë dhe i shtyn të angazhohen në shërbim të Hyjit dhe të vëllezërve. Përmbytja është imazhi i pagëzimit, që shlyen mëkatet dhe na bën të hyjmë në një besëlidhje të re me Hyjin.

Lexim prej Letrës së parë të shën Pjetrit apostull
Fort të dashur, Krishti një herë vdiq për mëkatet tona, i Drejti për të padrejtët, që t’ju shpiente te Hyji – njëmend i vrarë në trup, por i ngjallur me anë të Shpirtit. Në të edhe shkoi t’u predikojë shpirtrave në burg, që nuk u bindën dikur, kur duresa e Hyjit priste gjatë, në kohën e Noehit ndërsa po ndërtohej arka, në të cilën pak vetë – vetëm tetë frymë – shpëtuan me ujë. Ky ujë – shëmbëllesë e pagëzimit që tani ju shëlbon – ky nuk është pastrim ndyrësie të trupit, por uratë e drejtuar Hyjit, për ndërgjegje të pastër, nëpër ngjalljen e Jezu Krishtit, që, i ngritur në qiell, rri në të djathtën e Hyjit pasi i nënshtroi engjëjt, pushtetet dhe fuqitë. Fjala e Zotit. Falënderojmë Hyjin.

Lavdi ty, o Krisht, Mbret i lavdisë së amshuar!
Njeriu nuk jeton vetëm prej buke, 
por prej çdo fjale që del nga goja e Hyjit.
Lavdi ty, o Krisht, Mbret i lavdisë së amshuar!

Ungjilli Mk 1, 12-15
Ungjilltari Marku na tregon për Jezusin që u tundua nga Djalli dhe në fund del fitimtar. Paraardhësi i tij Gjoni pasi e prezantoi Jezusin para turmës si Mesia, dënohet me vdekje. Jezusi fillon shpalljen e mbretërisë së Hyjit dhe do të bëhet shërbëtori i vuajtur, jeta e të cilit do të ofrohet si sakrificë për shpëtimin e të gjithëve.

Leximi i Ungjillit shenjt sipas Markut
Fill pastaj Shpirti Shenjt e shtrëngoi Jezusin të shkojë në shkreti. Në shkreti qëndroi dyzet ditë, ku qe vënë në provë prej djallit. Rrinte me egërsira dhe engjëjt i shërbenin. Pasi e burgosën Gjonin, Jezusi shkoi në Galile. Atje predikonte Ungjillin. Thoshte: “Koha u plotësua e Mbretëria e Hyjit është ngjat! Kthehuni e besoni Ungjillit!”  Fjala e Zotit. Lavdi të qoftë ty, o Krisht.
 
All the contents on this site are copyrighted ©.