2018-02-15 15:13:00

Popiežiaus liturginis kalendorius


Šventasis Tėvas šiemet vadovaus visoms įprastinėms Didžiosios savaitės ir Velykų tridienio apeigoms. Popiežiaus liturginiame kalendoriuje, paskelbtame ketvirtadienį, nurodoma, kad Didžiosios savaitės pradžioje, Verbų sekmadienį, kovo 25 d., popiežius Pranciškus aukos šventąsias Mišias Šv. Petro aikštėje 10 val. Romos laiku.

Krizmos Mišias, į kurias susirinks visi Romos vyskupijoje ir Vatikane tarnaujantys vyskupai, kunigai ir diakonai, popiežius aukos Vatikano bazilikoje Didžiojo Ketvirtadienio rytą, 9.30 val.

Paskutinės Vakarienės Mišios popiežiaus liturginiame kalendoriuje neminimos, nes popiežius tą dieną jas paprastai aukoja socialiai atskirtoms bendruomenėms ligoninėse, prieglaudose arba kalėjimuose, atsisakydamas apeigų iškilmingosios formos.

Didžiojo Penktadienio pamaldos kovo 30 d., kaip įprasta įvyks Šv. Petro bazilikoje, prasidės 17 val. Tos pačios dienos vakare popiežius vadovaus Kryžiaus kelio stočių apmąstymams prie Koliziejaus. Pradžia – 21.15 val.

Velykų vigilijos ir Kristaus prisikėlimo apeigas kovo 31 naktį popiežius pradės Vatikano bazilikoje 20.30 val. jas užbaigs popiežiaus vadovausimos Kristaus Prisikėlimo Mišios.

Velykų dienos Mišias, balandžio 1-ąją, Šventasis Tėvas aukos šv. Petro aikštėje. Pradžia: 10.00 val. Po Mišių popiežius Pranciškus suteiks palaiminimą „Urbi et Orbi“ iš centrinio Šv. Petro bazilikos balkono.

Dievo gailestingumo arba Atvelykio sekmadienį popiežius 10.30 val. aukos Mišias „Gailestingumo misionieriams“ Šv. Petro bazilikoje. Gailestingumo misionierių suvažiavimą Romoje balandžio 8-11 dienomis rengia Popiežiškoji Naujo evangelizavimo taryba. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.