2018-02-15 15:30:00

Motu proprio o przygotowaniu do złożenia rezygnacji z urzędu kościelnego


Nuncjusze apostolscy, biskupi-niekardynałowie pracujący w Kurii Rzymskiej, a także sekretarze dykasterii watykańskich nie będą przechodzili automatycznie na emeryturę po ukończeniu 75 roku życia – postanowił Papież. W Watykanie opublikowano Motu proprio „Imparare a congedarsi”, na mocy którego Ojciec Święty zmienia postanowienia kanonu 189 par. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Wskazując na duchowe podstawy składania rezygnacji z urzędu kościelnego, Franciszek podkreślił konieczność nieprzywiązania się do władzy i niemyślenia o byciu niezastąpionym.  Podkreślił, że czas ten należy przyjąć z pokojem i ufnością, gdyż w przeciwnym razie mógłby okazać się trudnym i powodować konflikty. Papież zachęcił także do modlitewnego rozeznania w przygotowaniu nowego etapu życia, który, o ile to możliwe, powinien charateryzować się prostotą, pokorą, modlitwą wstawienniczą, lekturą i dyspozycyjnością w posłudze duszpasterskiej.

Franciszek zaznaczył także, że ewentualne przedłużenie okresu posługiwania powinno być widziane w kontekście kościelnego dobra wspólnego, a nie jako przywilej, osobista zasługa czy też wyraz wdzięczności za dotychczasową służbę. Wszystko zależy od decyzji Papieża, która nie jest automatyczna, lecz jest aktem pasterskiej władzy. 

pp/rv
All the contents on this site are copyrighted ©.