2018-02-13 15:40:00

„Neužmirškite Sirijos!” - prašo apaštališkasis nuncijus Damaske


Prašymą jis telefonu pakartojo du kartus: „Neužmirškite Sirijos!”. Vatikano dienraštis „l’Osservatore Romano“ antradienio numeryje perpasakojo pokalbį su apaštališkuoju nuncijumi, kardinolu Mario Zenari, pažymėdamas, kad nuncijus ypač susirūpinęs, nes „tarptautinės spaudos pastarojo laikotarpio tylėjimas apie tenykštę padėtį tapo kurtinantis. Sirija tebėra kovų arena, kai kurie regionai skęsta „ugnies potvyniuose“, gyventojai nebetveria, stringa humanitarinės pagalbos tiekimas, kai tuo metu smarkiai išaugo poreikis užtikrinti sveikatos apsaugą ir maistą keliems šimtams tūkstančių Damasko gyventojų“.

Dienraščio bendradarbis su nuncijumi kalbėjosi vasario 12 dieną. Nuncijus Damaske pasakojo, jog „pastaruoju metu tapo nesaugu išeiti į gatvę, keliauti po miestą. Visi ypač baiminasi popiečių, kai paprastai prasideda šaudymas granatsvaidžiais. Tą valandą baigiasi pamokos. Daugelis tėvų neleidžia vaikų į mokyklas. Kai kurios Damasko krikščioniškos mokyklos nebedirba. Per daug pavojinga. Vasario 9 diena sukako šv. Marono, maronitų globėjo, šventė, tačiau tą dieną beveik niekas neatėjo į pamaldas. Visi išsigandę“, pasakojo Damaske reziduojantis kardinolas Mario Zenari, apaštališkasis nuncijus Sirijoje.

Popiežius Pranciškus pirmadienį audiencijoje Antiochijos melkitų sinodo nariams irgi kalbėjo apie rūpestį keliančią padėtį Sirijoje, pažymėdamas, kad vasario 23-ąją, pasninko ir maldos dieną  už taiką Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Pietų  Sudane, jis ypatingu būdu pasninkaus ir melsis ir už Siriją.

Nuncijus sakė, kad „visi Sirijoje kenčia dėl naujos bombardavimų bangos, nepriklausomai nuo to kas bombarduoja, tačiau tapo ypač sunku mažumoms, tarp jų ir krikščionims. Visi aprauda žuvusius artimuosius, mato sunaikintas kulto vietas, patiria košmarą. Per užpuolimus nukenčia ne tik krikščionys. Tačiau negalima nuslėpti, kad kai kuriose labiausiai nukenčiančiose vietovėse krikščionys jaučiaus tapę taikiniais“, sakė nuncijus. „Žmonės apimti baimės, bejėgiškumo. Kai kas bando apsiginti, ginkluojasi, tačiau krikščionys nusprendė neimti ginklo į rankas“.

Prašydamas neužmiršti Sirijos, apaštališkasis nuncijus kardinolas Zenari prašė gerbti Jungtinių Tautų dedamas diplomatines pastangas. „Ligi šiol dėta daug pastangų, tačiau krašte toliau kyla „ugnies potvynis“. Pasaulis negali neužmiršti Sirijos kentėjimų, ypač nekaltų eilinių žmonių ir vaikų kentėjimų. Melskimės ir pasninkaukime kartu su popiežiumi vasario 23 dieną už taiką Kongo Demokratinėje Respublikoje, Pietų  Sudane, Sirijoje ir visame pasaulyje“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.