2018-02-13 15:48:00

Pranciškus apie prekybą žmonėmis: atsakingi ne vien nusikaltėliai


Pirmą kartą Pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena buvo paminėta 2015 metų vasario 8-ąją, popiežiui Pranciškui priėmus ir pilnai parėmus moterų vienuolių, padedančių prekybos žmonėmis aukoms, pasiūlymą. Kita Šventojo Tėvo palaikoma iniciatyva yra teisėsaugos ir policijos iniciatyvų aljansas, Šv. Mortos grupė.

Pagrindiniai Pasaulinės dienos prieš prekybą žmonėmis tikslų yra auginti sąmoningumą apie šį reiškinį ir jo priežastis, pabrėžti aukų orumą ir paskatinti veikti.

Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo ir su šių metų Pasaulinės dienos prieš prekybą žmonėmis dalyviais Romoje, kuriuos priėmė audiencijoje, atsakinėjo į jų klausimus.

Kodėl prekybos žmonėmis klausimas dažnai nutylimas, paklausė viena iš audiencijos dalyvių. Pasak Šventojo Tėvo, dažnai todėl, kad mažai žinoma. Bet ne vien – atrodo, kad ir nenorima žinoti, suprasti prekybos žmonėmis reiškinio apimtis ir pasekmes. Nes tai paliečia mūsų sąžines, mus sugėdina. Nekalbant apie tuos atvejus, kai iš prekybos žmonėmis pelnomasi ar naudojamasi pavergtų ir išnaudojamų žmonių paslaugomis.  Reikia sąžiningumo ir drąsos.

O to galima tikėtis ypač iš jaunimo, kuris dar nėra susitaikęs su tokia tikrove, kuris gali – laisviau, entuziastingiau, spontaniškiau – sulaužyti tvyrančią tylą. Be abejo, reikia taip pat suaugusiųjų išklausymo ir politinės valios.

Atsakydamas į kitą klausimą, Pranciškus paragino prie prekybos žmonėmis problemos prisiliesti konkrečiai, kad būtų išvengta rizikos ją suprasti ir spręsti abstrakčiai. Labai naudinga sutikti ir išklausyti prekybos žmonėmis aukas savo parapijose ar asociacijose, pajusti kaip galima konkrečiai į tai atsakyti. Labai svarbu ugdyti jautrumą ir apsižvalgyti aplink: gal yra ženklų, kad ir šalia mūsų yra išnaudojamų, pavergtų žmonių? Tai yra dalis susitikimo kultūros, kuri atsveria atmetimo kultūrą. Pasak popiežiaus, jis įsitikinęs, kad Bažnyčia, kad ją sudarantys Kristaus mokiniai, turi kurti tokias susitikimo vietas, kuriose grąžinamas orumas tiems, kurie jį prarado. Tegu ir socialiniai tinklai padeda pradėti ir pasakoti apie tokias iniciatyvas.

Vienas pagrindinių ginklų kovoje prieš prekybą žmonėmis, taip pat ir skurdžiausiomis sąlygomis, yra švietimas. Jis padeda suvokti pavojų ir atsispirti iliuzijoms, perspėti kitus. Čia labai svarbus balsas ir tų, kurie buvo patekę į prekybos žmonėmis tinklą, susidūrę su tais, kurie be skrupulų, be etikos minta iš kitų nelaimių: jie gali išsklaidyti viliones, pažadus, melagingas žinias. Pakanka pagalvoti apie tūkstančius jaunų merginų ir moterų iš Afrikos, kurioms buvo pažadėta garbingo pragyvenimo galimybė, iš tiesų jas priverčiant įsitraukti į prostituciją.

Kas už tai atsakingas? Be abejo, kriminalinės gaujos, prieš kurias reikia kovoti. Bet galbūt dar daugiau veidmainiškas egoizmas be skrupulų mūsų pačių visuomenėje, pabrėžė popiežius, kalbėdamas apie vyrus – jauno, brandaus ir senyvo amžiaus, kurie ieško prostitucijos paslaugų ir moka už savo malonumą. Teisėsaugos darbo nepakanka: tikras sprendimas yra širdžių atsivertimas, kuris ištirpdo paklausą. Kita problemos dimensija – tarptautinės bendruomenės suvokimas, kad kraštutinis skurdas, prievarta ir korupcija kai kuriose šalyse yra visų reikalas.

Bažnyčia, sakė popiežius, nori prisidėti kiekviename kovos prieš prekybą žmonėmis etape: apsaugant nuo apgaulės, nuo vilionių; atrandant ir išlaisvinant jau patekusius į vergovę; padedant atgauti orumą ir pasitikėjimą išvaduotoms aukoms. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.