2018-02-13 13:37:00

Popiežius šventė Eucharistiją kartu su Antiochijos graikų melkitų patriarchu


Antradienio rytą popiežius Pranciškus koncelebravo Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje kartu su Antiochijos Graikų melkitų katalikų patriarchu Juozapu (Youssefu Absi). Naujasis šios Bažnyčios vadovas – patriarchas Juozapas – buvo išrinktas pernai birželio 21 d. Jau rytojaus dieną – birželio 22-ąją – išrinkimui pritarė popiežius Pranciškus. O šiomis dienomis naujasis patriarchas, lydimas kitų Graikų melkitų katalikų vyskupų, atvyko į Romą patvirtinti bendrystę su popiežiumi kartu švenčiama Eucharistija. Antradienio rytą koncelebruodami Mišias popiežius ir patriarchas kartu laužė eucharistinę duoną, gėrė iš tos pačios taurės.

Homilija nebuvo sakoma, tačiau pradėdami Mišias popiežius ir patriarchas tarė vienas kitam po trumpą sveikinimą. „Šios Mišios su brolių Youssefu bus mūsų apaštališkosios bendrystės ženklas, - sakė Pranciškus. Jis, senos Bažnyčios tėvas, atvyko apkabinti Petrą ir pasakyti: „esu bendrystėje su Petru“. Tokia yra šių apeigų reikšmė – Bažnyčios tėvo apsikabinimas su Petru. Ši Bažnyčia turi turtingą teologinę tradiciją, sutampančią su katalikų teologijos visuma; turi nuostabią liturgija. Šios Bažnyčios nariai šiandien kenčia nukryžiavimą, kaip Jėzus. Aukojame šias Mišias už kenčiančius šios Bažnyčios narius, už persekiojamu Artimųjų Rytų krikščionis, kurie aukoja gyvybę, netenka nuosavybės, varomi lauk iš namų. Aukojame šias Mišias ir už mūsų brolio Youssefo tarnystę“. Trumpą kalbą pasakė ir Patriarchas, padėkojo popiežiui Pranciškui už brolišką meilę ir solidarumą.

Pradžią dabartinei Graikų melkitų katalikų Bažnyčiai davė Antiochijos vyskupija, kurios pirmasis ganytojas buvo apaštalas šv. Petras, dar prieš atvykimą į Romą vadovavęs tenykštei Kristų įtikėjusių žydų bendruomenei. Vėliau susiformavo graikiškosios tradicijos Antiochijos patriarchatas. Nors buvo išlaikytos tos pačios apeigos kaip visoje graikų tradicijos Bažnyčioje, ilgainiui čia liturgijoje graikų kalbą pakeitė arabų kalba. Aštuonioliktajame amžiuje dalis vyskupų ir tikinčiųjų atkūrė vienybę su Roma. Šiandien Graikų melkitų katalikų Bažnyčia turi apie 1 700 000 narių, gyvenančių Sirijoje, Libane ir diasporoje Europoje ir Amerikoje. Patriarchas reziduoja Damaske. Pastaruoju metu, o ypač Sirijoje vykstant karui, didelė dalis šios Bažnyčios narių buvo priversti palikti savo gyvenamąsias vietas, kiti patys rinkosi emigraciją, senos vietinės bendruomenės susitraukė, o kai kur iš viso išnyko. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.