2018-02-13 16:14:00

Pelenų trečiadieniu prasideda Gavėnia


Trečiadienį prasideda 40 dienų trunkantis Gavėnios liturginis laikotarpis, kuriuo Bažnyčia rūsčiu pelenų simboliu visus savo narius kviečia atgaila, atsivertimu ir artimo meilės darbais ruoštis Viešpaties Prisikėlimo iškilmei – Velykoms. Šiemetinė Gavėnia, prasidedanti trečiadienį, vasario 14-ąją, baigsis Didįjį Ketvirtadienį, kovo 29-ąją, prasidedančiu Velykų Tridieniu bei jo kulminacija – Velykų iškilme, balandžio 1-ąją.

Pelenų trečiadienį po pietų popiežius Pranciškus vadovaus tradicinei pirmajai Gavėnios stočiai Romos Aventino kalvos bazilikose. Pamaldos prasidės 16.30 val. Romos laiku šv. Anzelmo bazilikoje. Iš jos pajudės Šventojo Tėvo vadovaujama procesija į netoliese esančią šv. Sabinos baziliką. Joje popiežius Pranciškus aukos Pelenų trečiadienio Mišias.

Sekmadienį prasidės tradicinės popiežiaus ir Romos kurijos vadovų Gavėnios rekolekcijos, kurios, kaip ir kitais metais, vyks „Dieviškojo Mokytojo“ rekolekcijų namuose, Ariccia miestely, netoli Romos. Rekolekcijos truks iki penktadienio, vasario 23 d. Šiemet rekolekcijoms vadovauti pakviestas portugalas kunigas José Tolentino Mendonça.

Savo žinioje šių metų Gavėniai popiežius Pranciškus primena Jėzaus įspėjimą: „Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals“ (Mt 24,12). Prieš kančią ir mirtį Kristus savo mokinius įspėjo, jog jo išpažinėjams teks pakelti didelius išbandymus, atsiras netikrų pranašų, kurie suklaidins daugybę žmonių, iškils pavojus netgi meilei. Kai širdyje nelieka meilės, jos vietoje atsiranda nepakantumas viskam kas gali pakenkti žmogaus susikurtai egoistiškai gerovei.

Dabar prasidedančiu Gavėnios metu Bažnyčia mums siūlo maldos, išmaldos ir pasninko vaistus. Daugiau laiko skirdami maldai mes padedama savo širdžiai atpažinti paslėptą melą, kuriuo save apgaudinėjame. Išmalda padeda atsikratyti godumo ir matyti brolį kitame žmoguje. Pasninkas pakerta jėgas prievartai, nuginkluoja, sukuria naujas augimo ir brandos siekimo progas. Galiausiai Velykų naktį uždegta šviesa išsklaidys visas sutemas, o Dievo Žodžio ir Eucharistinės Duonos sustiprinta mūsų širdis vėl ims degti tikėjimu, viltimi ir meile, - sakoma popiežiaus žinioje šių metų Gavėniai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.