2018-02-12 10:52:00

Popiežius sekmadienio vidudienį. Susitaikinimo Sakramente Jėzus taria: „būk švarus“


Vasario 11-ąją, liturgijoje minint Lurdo Švč. M. Mariją, kasmet minima Pasaulinė ligonių diena. Taip pat ir šeštojo eilinio sekmadienio Evangelijoje buvo kalbama apie žmogaus ligą ir pagydymo stebuklą. Į šį sutapimą atkreipė dėmesį popiežius Pranciškus, sekmadienio vidudienį sveikindamas romiečius, piligrimus ir turistus susirinkusius į Šv. Petro aikštę.

Šio sekmadienio Evangelijos puslapyje skaitome apie pagydymą žmogaus, sirgusio raupsais – liga, kuri Senajame Testamente buvo suprantama kaip nuodėmės pasekmė ir raupsuotasis buvo atskiriamas nuo bendruomenės. Raupsuotųjų padėtis buvo labai sunki – jie buvo laikomi nešvariais ne tik prieš žmones, bet ir prieš Dievą.

Pas Jėzų „atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų“. Jėzus, pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Tuojau pat raupsai pranyko, ir jis tapo švarus“, pasakoja evangelistas Morkus. Šioje scenoje bene labiausiai stebinantis dalykas yra tai, kad Jėzus palietė raupsuotąjį. Mozės įstatymas tai daryti absoliučiai draudė. Paliesti raupsuotąjį reiškė ne tik pavojų pačiam apsikrėsti, bet reiškė tapimą nešvariu viduje, dvasinį susitepimą. Tačiau šiuo atveju ne raupsuotasis perduoda Jėzui savo ligą, bet Jėzus jam dovanoja sveikatą. Matydami šį stebuklą, mes gėrimės ne tik Jėzaus drąsa, bet visų pirma jo gailestingumu, atjauta.

Broliai ir seserys, sakė popiežius, jokia liga nepadaro žmogaus nešvaraus. Liga, žinoma, paliečia visą žmogų, bet ji niekaip negali nutraukti jo ryšio su Dievu. O kaip tik priešingai, sergantis žmogus yra dar labiau susivienijęs su Dievu. Nuodėmė mus padaro nešvarius. Egoizmas, išdidumas, sugedimas – reikia gydyti šias širdies ligas. Turime, kaip raupsuotasis, kreiptis į Jėzų ir prašyti: „Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų“, sakė Pranciškus ir paragino savo klausytojus mintyse keliskart pakartoti šiuos žodžius.

Kiekvieną kartą kai su gailesčiu širdyje einame išpažinties, Jėzus mums taria: „Noriu, būk švarus“. Koks džiaugsmas! Nuodėmės raupsai pranyksta ir vėl imame džiugiai gyventi kaip Dievo  vaikai, pilnatviškai sugrįžtame į bendruomenę.

Mergelei Marijai, Nekaltai Pradėtajai mūsų Motinai užtariant, prašykime daug ligonių pagydžiusį Viešpatį, kad savo begaliniu gailestingumu pagydytų ir mūsų vidines žaizdas, sugrąžintų viltį ir širdies ramybę.

Po vidudienio maldos popiežius Pranciškus priminė, kad jau tik metai iki Panamoje 2019 m. pradžioje vyksiančių Pasaulio jaunimo dienų ir kad jau galima į jas registruotis. Visų sekmadienio susitikimo dalyvių akivaizdoje popiežius paėmė į rankas planšetinį kompiuterį ir vienu paspaudimu užbaigė registracijos procedūrą. Popiežius Pranciškus jau yra PJD Panamoje dalyvausiančių piligrimų sąraše. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.