2018-02-12 13:01:00

Popiežiaus homilija. Melskime Viešpatį kantrybės dorybės


„Jūsų tikėjimo išmėginimas gimdo ištvermę”, sako apaštalas Jokūbas pirmadienio Mišių pirmajame skaitinyje. Plėtodamas šią mintį popiežius Pranciškus Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje kalbėjo apie kantrybės dorybę, kuri neturi būti suprantama kaip susitaikymas su blogiu, kaip pasyvus santykis, kaip reakcijos stoka. Kantrybė, sakė Pranciškus, tai keliaujančios Dievo tautos dorybė. Pagal šią dorybę gyvena tie, kurie keliauja, kurie nestovi vietoje.

„Kai keliaujame, nutinka įvairių dalykų, kurie ne visi geri. Labai kilnų tokios keliaujančios tautos kantrybės liudijimą mums duoda tėvai, susilaukiantys sergančio, neįgalaus kūdikio. Svarbiausia, kad jis gyvas, - sako jie ir su meile globoja savo sergantį vaikelį, su meile juo iki galo rūpinasi. Tikrai nelengva metų metais rūpintis neįgaliu, sergančiu vaiku. Tačiau jie džiaugiasi savo vaiku ir rūpinasi juo kantriai, nepasiduodami nevilčiai. Ši darybė įmanoma tik tuomet kai esame keliaujanti tauta“.

Ką gi reiškia pats žodis „kantrybė“? „Kantrybė reiškia pačiam nešti savo naštą, neieškoti kito žmogaus, kuris už tave išspręstų tavo bėdas. „Aš nešiu šitą naštą, nes tai mano sunkumas, mano problema. Teks pakentėti. Bet ką gi, nešiu savo naštą“. Kantrybė tai taip pat savo ribų suvokimas. Nekantrūs žmonės nenori pripažinti savo ribotumo. Vieni gal įsivaizduoja esą visagaliai, kita gal tingi, bet nežino kur yra jų jėgų riba“.

Kantrybė, apie kurią kalba apaštalas Jokūbas, tai ne tik patarimas krikščionims, kad būtų kantrūs kai susiduria su sunkumais, bet priminimas, kad krikščioniškosios kantrybės dorybės šaltinis yra mūsų Viešpaties kantrybė.

„Galvoju apie mūsų brolius persekiojamus Artimuosiuose Rytuose, varomus iš namų, dėl to, kad jie krikščionys. Jie neišsižada savo tikėjimo; jie kantriai kenčia sunkumus, kaip mūsų Viešpats kantriai kentėjo. Atsimindami jų išbandymus, šiandien melskimės: „Viešpatie, duok savo tautai kantrybės pakelti sunkumus“. Melskimės ir už save, nes juk taip dažnai esame nekantrūs.  Stabtelėkime, pagalvokime apie Tėvo kantrybę, apie Jėzaus kantrybę. Kantrybė tai labai graži dorybė. Prašykime jos Viešpatį“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.