2018-02-10 12:25:00

„Trokštu!“ – popiežiaus rekolekcijų tema


Popiežius pakvietė kunigą poetą José Tolentino Mendonça vadovauti Romos kurijos Gavėnios rekolekcijoms. Kaip žinia, jose dalyvaus ir popiežius Pranciškus. Apie jam pavestą uždavinį kun. Jose papasakojo Šventojo Sosto portalui „Vatican News“.

53 metų amžiaus teologas, Lisabonos katalikiškojo universiteto vicerektorius kun. Tolentino sakė, kad nuolankiai priėmė popiežiaus kvietimą, nes yra paprastas kunigas. „Popiežiaus pavestą uždavinį priėmiau tarnystės Bažnyčiai ir popiežiui dvasioje“, sakė jis. Dvasinių pratybų, kurios truks šešias dienas, tema „Troškulys“.

Kiekvieną rekolekcijų dieną kunigas vadovaus konferencijoms, kurioms parinktos temos: „Žavesio mokiniai“, „Troškulio mokslas“, „Pastebėjau, kad trokštu“, „Tuščias troškulys“, „Jėzaus troškimas“, „Ašaros, už kurių troškulys“, „Malšinti troškulį troškimu“, „Troškimų formos“, „Klausytis paribių troškulio“, „Troškulio palaiminimas“.

Pasak rekolekcijų vadovo, „žmogaus širdis yra neišsemiamas troškulio rezervuaras. Kiekvienas žmogus patiria troškulį. Kiekvienas trokšta meilės, pripažinimo, santykių, orumo, dialogo, susitikimo, žmoniškumo ir labai trokšta Dievo. Vienas iš paskutiniųjų Jėzaus žodžių nuo kryžiaus buvo būtent „trokštu!“. Ir tai yra nesibaigiantis šauksmas. Jėzus jį pavedė Bažnyčiai. Jėzus prašo Bažnyčią, kad ji dalytųsi Dievo ir žmogaus troškuliu. Tai troškulys, kurį visų pirma reikia atrasti, kad būtų galimą surasti kas jį numalšintų“, samprotavo portugalas kunigas.

Kun. Tolentino prisiminė, jog popiežius nuolat prašo, kad atkreiptume dėmesį į žmonijos troškulį, į jos dvasinį, moralinį ir materialinį troškulį, kad savo širdies gelmėse prisimintume pačius vargingiausius ,mūsų brolius ir seseris, nieko neatmestume, neatsisakytume nei vieno ir nenueitume ką nors palikę. Esu giliai įsitikinęs, sakė „Vatican News“ pašnekovas, kad krikščionys turi būti pranašiškas visuomenės, kurioje gyvena, lokomotyvas, o šitai įmanoma tik gyvenimo etinės kokybės dėka, ypač kovodami su skurdu ir būdami dėmesingi vargstantiesiems.

Popiežiaus rekolekcijos kaip ir ankstesniais metais rengiamos nuošaliame Romos provincijos vienuolyne - „Dieviškojo Mokytojo“ namuose, Aričioje, netoli Albano ežero. Rekolekcijos tęsis nuo 18 iki 23 vasario.

Popiežiaus ir Romos kurijos rekolekcijų vadovas kunigas Tolentino be kitų pareigų yra Popiežiškosios Kultūros tarybos patarėjas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.