2018-02-10 15:08:00

Prieš 5 metus Benediktas XVI pranešė apie atsistatydinimą


Šiandien jau nestebina, kad kartu su Bažnyčiai vadovaujančiu popiežiumi Pranciškumi, Vatikane gyvena ir popiežius emeritas Benediktas XVI, kad turime valdantį popiežių ir iš pareigų pasitraukusį popiežių, tačiau ta akimirka, kai buvo pranešta apie popiežiaus Benedikto XVI sprendimą trauktis visiems buvo tikrai nelaukta ir nuskambėjo tarsi griaustinis iš giedro dangaus.

Nuo to įvykio – pranešimo, kad Benediktas XVI atsisako Petro Įpėdinio tarnystės – sekmadienį sukanka 5 metai. 2013 m. vasario 11-oji Vatikane buvo šventadienis – Laterano sutarčių pasirašymo sukaktis, tad dauguma tarnybų buvo uždarytos, o kitos veikė sulėtintu šventadienio ritmu. Vis dėlto, tą dieną buvo Vatikane sušaukta eilinė kardinolų konsistorija, kurios metu popiežius atsiklausė kardinolų nuomonės dėl kelių naujų šventųjų skelbimo. Ir kaip tik to lotynų kalba vykusio formalaus iškilmingo akto pabaigoje popiežius Benediktas XVI, taip pat lotyniškai, perskaitė pareiškimą, jog dėl amžiaus ir silpstančių jėgų negalėdamas vykdyti jam patikėtų pareigų jis palieka laisvą Petro Įpėdinio sostą. Žinia buvo tokia nelaukta, kad net konsistorijoje dalyvavę kardinolai nustebę ir suglumę ėmė vienas į kitą dairytis ir klausti ar teisingai išgirdo ką tik popiežiaus perskaitytus žodžius. Pirma žinia interneto erdvėje buvo paskelbta tos dienos 11.46 val. Tai buvo vidiniame Vatikane televizijos tinkle įvykį stebėjusios italės žurnalistės žinutė Twitterio tinkle: „Popiežius atsistatydino“. Tuoj pat ir Vatikano Spaudos salėje pasirodęs tuometinis jos vadovas t. Federico Lombardi SJ patvirtino, kad popiežius Benediktas XVI atsisako Petro Įpėdinio tarnystės ir kad bus renkamas naujas popiežius.

Popiežius  Benediktas tądien informavo, kad jis pareigas vykdys iki 2013 m. vasario 28 d. 20 val. ir kad tą valandą prasidės sosto vakavimo laikotarpis, kurio tvarką nustato  apaštališkoji konstitucija „Universi dominici gregis“. Šis dokumentas, taikomas pereinamajam laikotarpiui nuo popiežiaus mirties ir iki naujo popiežius išrinkimo, šį kartą įsigaliojo lig šiol precedento neturėjusiu būdu, ne popiežiui mirus, bet savo valia pasitraukus iš pareigų.

Po pranešimo apie atsistatydinimą popiežius Benediktas XVI dar dalyvavo Vatikane vykusiose Gavėnios rekolekcijose. Vasario 26-ąją paskelbtu aktu buvo nustatyta, kad atsistatydinęs popiežius bus tituluojama „popiežiumi emeritu“, kad dėvės baltą sutaną, kad ir toliau išlaikys „Jo Šventenybės“ titulą, kad jo rezidencija buvo Vatikano soduose esantis „Mater Ecclesiae“ vienuolynas (kuris, beje, tuo metu dar nebuvo tam pritaikytas, tad buvo priimtas sprendimas atsistatydinusį popiežių laikinai apgyvendinti Kastelgandolfo vasaros rezidencijoje).

Vasario 27-ąją 150 tūkst. žmonių dalyvavo paskutinėje Benedikto XVI bendrojoje audiencijoje. Paskutinę pontifikato dieną – vasario 28-ąją priešpiet popiežius Benediktas atsisveikino su kardinolais. Susitikime dalyvavo jau dauguma į Romą susirinkusių būsimos konklavos dalyvių ir kreipdamasi į tarp jų esantį dar nežinomą savo įpėdinį, popiežius Benediktas jam pažadėjo „besąlygišką pagarbą ir klusnumą“.

Pavakare iš Vatikano pakilo baltas sraigtasparnis. Popiežiui Benediktui XVI skrendant į Kastelgandolfą skambėjo visų Romos miesto bažnyčių varpai. Pasiekęs vasaros rezidencijos rūmus, popiežius trumpai pasirodė jų balkone, palaimino aikštėje susirinkusius Kastelgandolfo miestelėnus. 2013 m. vasario 28 d. 20 val. baigėsi Benedikto XVI pontifikatas, trukęs septynerius metus, devynis mėnesius ir devynias dienas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.