2018-02-10 17:22:00

Popiežius Pijus XI: Lietuva tokia graži


Šeštadienį, vasario 10 dieną, sukako Vatikano valstybės kūrėjo popiežiaus Pijaus XI (1922-1939) mirties septyniasdešimt devintosios metinės. Tarpukariu popiežiavęs Romos vyskupas mirė Antrojo pasaulinio karo išvakarėse, 1939 metais.

Bažnyčią septyniolika metų valdžiusio popiežiaus Pijaus XI atminimas gyvas Lietuvoje, bene pirmiausiai todėl, kad pirmaisiais popiežiavimo metais jis pripažino Lietuvos valstybę; ir dėl dar dviejų istorinių įvykių: jis įkūrė Lietuvos bažnytinę provinciją ir patvirtino sutartį su Lietuvos Respublika, Vatikano ir Lietuvos santykius apibrėžiantį konkordatą.

Pijus XI buvo pirmas popiežius savo akimis matęs Lietuvą: jis mėgdavo priminti sutiktiems lietuviams savo apsilankymus Lietuvoje 1920 metais. Pirmoje kelionėje lankėsi Vilniuje ir Kaune, antrojoje – pakeliui į Latviją – pravažiavo Vilnių ir Kaišiadoris.

„Lietuva tokia graži. Dar tik neseniai atkūrė savo valstybinį gyvenimą“, dalijosi prisiminimais Pijus XI audiencijoje 1930 metų gegužės 1 dieną priimtai piligrimų iš Lietuvos grupei. Popiežius tąsyk sakė, kad „lietuviai piligrimai verti ypatingo dėmesio, nes atkeliavo (į Romą) iš vieno toliausiai esančių Europos regionų“. Jis linkėjo piligrimams „būti apaštalais, ne tik sau, bet ir kitiems, - žodžiais, malda, o ypač gyvenimo pavyzdžiu“.

Vilniuje prieš penkiolika metų pagerbtas Pijaus XI atminimas. Taikomosios dailės muziejuje eksponuota iš Vatikano atgabenta jo tiara (karūna). Paroda surengta minit šv. Jono Pauliaus II kelionės į Lietuvą dešimtąsias metines.

Pijus XI buvo moderniųjų laikų popiežius, 1931 metais įkūrė Vatikano radiją, popiežiaus Pranciškaus pertvarkomą į multimedijų informavimo priemonę „Vatican News“.

Pijus XI pasmerkė totalitarines sistemas: fašizmą, nacizmą ir komunizmą; pasmerkdamas rasistinius įstatymus Italijoje pareiškė: „dvasiškai visi krikščionys esame semitai“.

Pijus XI kanonizavo daug palaimintųjų, be kitų: Lurdo Marijos regėtoją šv. Bernadetą, Misijų globėją ir Bažnyčios mokytoją šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, Kunigų globėją šv. Joną Mariją Vianėjų, Jaunimo ir ugdytojų globėją šv. Joną Bosko. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.