2018-02-08 17:37:00

Šv. Mortos grupės konferencija apie kovą prieš prekybą žmonėmis


Vasario 8 d. ryte prasidėjo penktoji šv. Mortos grupės konferencija, kurioje dalyvauja delegatai iš trijų dešimčių kraštų, taip pat ir Lietuvos. Ji baigiasi popiežiaus Pranciškaus audiencija vasario 9 vidudienį.

Šv. Mortos grupė yra bažnytinių ir teisėsaugos iniciatyvų aljansas. Visų valstybių, kurios įsipareigojo gerbti žmogaus orumą ir jo teises, ir žiūri į tai rimtai, teisėsaugos deda pastangas kovoje prieš prekybą žmonėmis – vyrais, moterimis, vaikais su tikslu juos išnaudoti, dažniausiai kaip pigią darbo jėgą arba seksualinių paslaugų teikėjus. Panašiai, yra daug bažnytinių iniciatyvų, kuriomis norima ne vien žodžiais, bet konkrečiai ir apčiuopiamai padėti artimui, vienokiu ar kitokiu būdu patekusiam į prekybos žmonėmis tinklą. Nors jau ir anksčiau netrūko bendradarbiavimo pavyzdžių tarp įvairių šalių teisėsaugos ir Bažnyčios, šv. Mortos grupė, kuri pirmą kartą susirinko 2014 metų balandžio mėnesį, siekia, kad dar didesnio glaudumo dėl didesnio veiksmingumo. Popiežius Pranciškus ne kartą išreiškė padrąsinimą šv. Mortos grupei, panašiai, ne kartą, kreipdamasis į visus katalikus ir visus geros valios žmones, kvietė įsisąmoninti prekybos žmonėmis problemą, reiškinį, kurį ne kartą prilygino nusikaltimui prieš žmoniją.

Britų kardinolas Vincent Nichols, vienas iš pagrindinių šv. Mortos grupės iniciatorių, atidarydamas vasario 8 dienos darbus, priminė 2014 metų balandžio susitikime popiežiaus Pranciškaus pasakytus žodžius, kad prekyba žmonėmis yra „didžiulė žaizda žmonijos kūne“.

Aš manau, - tęsė kardinolas Nichols, - kad pastaraisiais keleriais metais pasaulis geriau įsisąmonino šią žaizdą žmonijos kūne. Pradedant šį susitikimą šiandien, mūsų tikslas yra kurti tarpusavio pasitikėjimą ir stiprinti partnerystes. Aš manau, jog svarbu, kad mes susitelktume ne vien į problemų aprašymą, bet į atsaką, į veiksmus, kuriais atsakome į šią problemą. Svarbu, kad mes kurtume pasitikėjimą ne vien pasisakymais, bet pasiektais veiksmais. Ir kai mes matysime vienas kitame aktyvų partnerį, tada pasitikėjimas, kuris toks svarbus, augs.

Pasak kardinolo, dabar augant valstybių, teisėsaugos sistemų sąmoningumui, turime galimybes, kurių nereikia praleisti. Britų kardinolas taip pat dar kartą priminė, kad vasario 8-ąją yra minimas šv. Juozapinos Bakhitos liturginis minėjimas. Tai buvusi vergė, visų vergovėje esančių užtarėja, taip pat šv. Mortos grupės globėja.

Penktojoje šv. Mortos grupės konferencijoje dalyvauja policijos pareigūnai ir vyskupai iš įvairių kontinentų. Lietuvai atstovauja Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis, Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Edvardas Šileris, kunigas Algirdas Toliatas ir VRM pareigūnė Goda Aleksaitė. Lietuviai buvo tarp vasario 8 dienos pranešėjų.

Kaip byloja ataskaitos, vergovės reiškinys yra globalus, nors ne visas valstybes paliečia vienodai. Spėjama, kad įvairias šiuolaikines vergovės formas patiria iki 40 milijonų asmenų. Kaip patikslinama dabar vykstančioje konferencijoje, yra aiškių sąsajų tarp nesaugios migracijos srautų ir asmenų pavergimo. Apie tai nemažai galėjo papasakoti Nigerijos ar Ugandos policijos bei Bažnyčios atstovai. Tačiau, kaip byloja prieš konferenciją paskelbta ataskaita „Vergai mūsų gatvėse“, ir tokioje išsivysčiusioje, aukštų žmogaus teisių standartų  valstybėje kaip Didžioji Britanija yra nuo keliolikos iki keliasdešimties tūkstančių pavergtų žmonių. Jų išlaisvinimą dažnai lemia kaimynų pastabumas ir neabejingumas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.