2018-02-08 10:30:00

Maldos ir pasninko diena už taiką: tikimasi ir kitų religijų dalyvavimo


Antrąjį Gavėnios penktadienį, vasario 23-ąją, visoje Bažnyčioje minima Maldos ir pasninko diena už taiką, ypač Kongo Demokratinėje Respublikoje ir Pietų Sudano Respublikoje. Popiežius Pranciškus, sekmadienį pranešdamas apie Maldos už taiką dieną, drauge kvietė prie jos prisidėti visus krikščionis ir kitų tikybų tikinčiuosius. Po Šventojo Tėvo paraginimo, Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba paskelbė kreipimąsi, iš anksto dėkodama visiems kitų religijų atstovams, kurie pagal savo apeigas ir papročius paskirtąją dieną melsis ir pasninkaus už taiką. „Esame tikri, kad religijos gali prisidėti kuriant ir tvirtinant pasaulio taiką“, pareiškė Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba.

Popiežius paskyrė naują vyskupą Kinšasoje

Likus kelioms dienoms iki Maldos dienos Šventojo Sosto spaudos salė pranešė apie popiežiaus potvarkį, kuriuo Kongo Demokratinės Respublikos sostinėje Kinšasoje skiriamas naujas ganytojas, arkivyskupas koadjutorius, perimsiantis pastoraciją iš dabartinio arkivyskupo metropolito kardinolo Laurent’o Monsengwo Pasinyja. Septyniasdešimt devintuosius metus einantį kardinolą Monsengwo Kinšasos katalikų arkivyskupo soste pakeis kapucinas vienuolis, penkiasdešimt aštuonerių metų Fridolin Ambongo Besungu, OFM, Cap., kiek daugiau nei metus buvęs Mbandaka-Bikoro arkivyskupas metropolitas.

Arkivyskupas Ambongo nuo 2016 metų birželio yra Kongo Demokratinės Respublikos Vyskupų konferencijos vicepirmininkas. Fridolin Ambongo Besungu yra buvęs savo šalies kapucinų viceprovincijolas, Vienuolijų vyresniųjų nacionalinės asamblėjos ir Afrikos žemyno kapucinų apygardos pirmininkas. Kapucinų vienuolį vyskupu paskyrė šv. popiežius Jonas Paulius II 2004 metais. Per pastaruosius trylika vyskupavimo metų jis ėjo Bokungu-Ikela vyskupo, Kole vyskupijos administratoriaus ir Mbandaka-Bikoro arkivyskupijos administratoriaus pareigas, sugrįžo į pirmąją vyskupiją, Bokungu-Ikela, kaip jos administratorius ir kiek daugiau nei vienerius metus tarnavo Mbandaka-Bikoro arkivyskupu metropolitu.

Naujasis Kinšasos arkivyskupas koadjutorius Ambongo yra buvęs Kongo Demokratinės Respublikos Vyskupų konferencijos Teisingumo ir taikos komisijos pirmininkas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.