2018-02-07 18:00:00

Popiežius priminė Maldos prieš prekybą žmonėmis dieną


Trečiadienio bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus priminė jam labai rūpimą temą.

Rytoj, vasario 8-ąją, - sakė jis, - per liturginį šventosios Juozapinos Bakhitos minėjimą, minima Pasaulinė maldos ir apmąstymo prieš prekybą žmonėmis diena. Šių metų tema yra „Migracija be vergovės. Taip laisvei. Ne prekybai žmonėmis“. Turėdami mažai galimybių keliauti teisėtais būdais, daug migrantų ryžtasi rinktis kitus kelius, kuriuose jų dažnai laukia visų pobūdžių piktnaudžiavimai, išnaudojimas ir pavergimas. Kriminaliniai susivienijimai, prekiaujantys žmonėmis, naudojasi šiais migracijos keliais, ieškodami aukų tarp migrantų ir pabėgėlių. Kviečiu visus piliečius ir institucijas suvienyti jėgas, kad būtų užkirstas kelias prekybai žmonėmis, aukoms užtikrinta apsauga ir pagalba. Melskimės, visi, kad Viešpats atverstų prekeivių širdis ir suteiktų vilties atgauti laisvę tiems, kurie kenčia nuo šios gėdingos rykštės.

*

Šventoji Juozapina Bakhita, gimusi 1869 metais dabartiniame Sudane ir mirusi 1947 metais šiaurės Italijoje, patyrė vergės dalį. Devynerių metų amžiaus ji buvo pagrobta iš laukų ir parduota vergų turguje. Pagal gentinį paprotį, jai buvo 114 kartų įrėžta peiliu, po to paliekant šias žaizdas be jokios priežiūros, ant gyvybės ir mirties slenksčio. Per dešimt metų ji buvo kelis kartus paduota, kol galiausiai pateko į italų konsulo Chartume namus, kur pagaliau pažino pagarbą ir ramybę. Kai dėl politinių neramumų konsulas su šeima nusprendė grįžti į Italiją, Bakhita paprašė pasiimti su savimi ir ją. Italijoje jai buvo patikėtas vaikų priežiūros darbas. Kai jos prižiūrėta mergaitė buvo pasiųsta mokytis pas Kanosos seseris, Bakhita atvyko su ja čia pažino krikščionių Dievą, atpažinusi Jame tą žvaigždžių ir kitų nuostabių dalykų šeimininką, kuriuo stebėjosi nuo pat vaikystės. Kadangi Italijoje jos, kaip vergės statusas dingo, ji galėjo spręsti ką daryti – tad 1890 metais pasikrikštijo, o dar po trijų metų įstojo į Kanosos seserų kongregaciją, 1896 ištardama įžadus kardinolo Sarti, būsimojo popiežiaus Pijaus X akivaizdoje. Netrukus buvo pasiųsta į Schio miesto, taip pat šiaurės Italijoje, vienuolyną, kuriame liko 45 metus, iki savo mirties, nusipelniusi visuotiną pripažinimą dėl savo švento gyvenimo, malonaus ir džiugaus būdo.

2014 metais įsteigta tarptautinė šv. Mortos grupė, vienijanti Bažnyčios ir teisėsaugos iniciatyvas prieš prekybą žmonėmis, šv. Juozapiną Bakhitą pasirinko savo dangiškąja globėja. Šių metų vasario 8-ąją sušaukta V-oji šv. Mortos grupės konferencija, kurioje tarp maždaug trisdešimties valstybių delegacijų dalyvauja ir lietuviai, neatsitiktinai vyksta per jos liturginį minėjimą. (Vatikano Radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.