2018-02-07 16:04:00

Popiežius: Mišių Evangelija ir homilija – Dievo dialogas su savo tauta


Mišių Evangelija yra Bažnyčioje skambantis tikras Kristaus balsas; homilija turi padėti ją mums gerai suprasti, priimti į širdį ir taikyti mūsų kasdieniniame gyvenime, - sakė popiežius Pranciškus, trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje kalbėdama apie Mišių Žodžio liturgiją užbaigiančias dalis – Evangeliją ir homiliją.

Dievo ir jo tautos dialogas, vykstantis Mišių Žodžio liturgijoje, pasiekia viršūnę skelbiant Evangeliją, sakė Pranciškus. Skaitant Evangeliją skamba Kristaus žinia, kviečianti atsiversti ir turinti galią perkeisti žmonių širdis. Tai tikras Dievo Žodis, į kurį mes su dėkingumu atsiliepiame, sakydami: „Garbė tau, Viešpatie“ ir „Šlovė tau, Kristau“. Šia proga popiežius priminė taisyklę., kad Evangeliją Žodžio liturgijoje skelbia tik asmenys, kuriems suteikti šventimai, tai yra kunigai, diakonai, vyskupai. Evangelijos skelbimas užbaigiamas knygos pabučiavimu. Klausydamiesi Evangelijos mes apmąstome ką Viešpats pasakė ir padarė, suvokiame, kad jis ir šiandien mums kalba ir veikia mūsų labui. O tai reiškia, kad dalyvavimas Mišių aukoje mus įpareigoja konkrečiai atsiliepti į tą ką Viešpats dėl mūsų nuveikė.

Mums į pagalbą ateina po Evangelijos sakoma homilija. Vatikano II Susirinkimas, liturginėje konstitucijoje iškeldamas homilijos svarbą, pabrėžė, kad ji neturi būti suvokiama nei kaip iškilminga proginė kalba, nei kaip konferencija ar paskaita. Homilija turi padėti žmogui, kad užmegztas dialogas su Dievu būtų konkrečiai pritaikytas kasdieniniame gyvenime. Tad savaime suprantama, kad sakantysis homiliją turi būti gerai pasirengęs, o tikintieji turi stengtis ją išklausyti dėmesingai ir su deramu vidiniu nusiteikimu. Reikia taip pat atsiminti, kad dalyvavimui liturgijoje ir to kas skelbiama jos metu supratimui labai pasitarnauja Biblijos išmanymas. Tai tebūnie paskata dažnai skaityti Šventąjį Raštą.

„Kas sako homiliją turi suprasti, kad kalba ne savo vardu, bet leidžia savo lūpomis prabilti Jėzui, kad skelbia Jėzaus Žodį, - sakė Pranciškus. Homilija turi būti gerai parengta ir turi būti trumpa. Kiek kartų matome, kad per pamokslą kai kurie ima snausti, kiti kalbasi, o dar kiti išeina laukan parūkyti... Deja. Tai būna! Visi žinote, kad tai būna! Dėl to, prašau, homilija tebūna trumpa ir gerai parengta. O kaip, brangūs kunigai, diakonai, vyskupai, gerai pasirengti homiliją? Kaip parengiama homilija? Malda, Dievo Žodžio studijavimu. Tai turi būti aiški ir trumpa sintezė. Ne ilgesnė kaip 10 minučių“.

Žodžio liturgijoje, Evangelijoje ir homilijoje, Dievas kalbasi su savo tauta, kuri dėmesingai ir pagarbiai jo klauso ir paverčia jį darbais. Tad jei mes išgristame Gerąją naujieną, mumyse įvyksta atsivertimas, keičiamės mes patys ir imamės keisti pasaulį. Dievo Žodį išgirstame ausimis, priimame į širdis ir jis pasiekia mūsų rankas, virsta gerai darbais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.