2018-02-07 18:38:00

Lietuviai padėkojo popiežiui už Teofiliaus Matulionio beatifikaciją


Popiežius Pranciškus pasveikino trečiadienio bendrojoje audiencijoje dalyvavusius Lietuvos vyskupus ir piligrimus. Antradienio vakarą Bažnyčios Lietuvos ganytojai ir tikintieji perdavė Romos Šv. Baltramiejaus bazilikai - Naujųjų laikų kankinių šventovei – palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikviją. Palaimintasis Teofilius nuo dabar bus pagerbiamas kartu su kitais dvidešimtojo ir dvidešimt pirmojo amžių kankiniais, kurių atminimas saugomas toje šventovėje. Dalyvaudami trečiadienio bendrojoje audiencijoje lietuviai maldininkai ir vyskupai dar kartą padėkojo popiežiui už arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintuoju. Kalbamės su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu ir Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku.

Arkivysk. Gintaras Grušas:

Vakar buvo aukojamos Mišios Šv. Baltramiejaus bazilikoje. Lietuvos vyskupų grupė, kartu su maldininkais, atvežė ir padovanojo tai bazilikai palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikviją. Tai sustiprina ryšį tarp Lietuvos ir Romos. Tai reikšminga mums, švenčiant nepriklausomybės šimtmetį, nes tai dar viena vieta, žyminti Romos Bažnyčios ir popiežiaus palaikymą lietuvių tautai džiaugsme ir kančioje. Tai dar viena Romoje atsiradusi piligriminė vieta, primenanti apie lietuvių artumą Šventajam Sostui. Panašiai kaip Lietuvių kolegija, Villa Lituania, mūsų atstovybės prie Šventojo Sosto ir Italijoje, ar lietuvių kapai Campo Verano kapinėse, kur palaidotas ir vienas iš 1918 m. Nepriklausomybės aktos signatarų, taip ir nuo dabar kankinio relikvija, pagaliau ir lietuvių koplyčia Šv. Petro bazilikoje – viskas liudija apie Lietuvos ir Šventojo Sosto ryšius. Tai ir priminimas čia  atvykstantiems tiek mūsų, tiek kitų tautų piligrimams, kad Lietuvos Bažnyčia yra Visuotinės Bažnyčios dalis. Liudijimas, kurį  davė palaimintasis Teofilius, skamba Visuotinėje Bažnyčioje.

Vysk. Jonas Ivanauskas:

Kiekvienam krikščioniui katalikui Roma išreiškia Bažnyčios visuotinumą. Vienybės su popiežiumi kartu reiškia vienybę su visa Visuotine Kristaus Bažnyčia. Vietinės Bažnyčia yra Visuotinės Bažnyčios dalis. Turbūt kas labiausiai vienija Bažnyčia yra šventas gyvenimas, gyvenimas Evangelija, gyvenimas su Jėzumi, sekimas Jėzumi. Neatsitiktinai Jėzus savo mokiniams kalbėjo, kad mes pasiliktume jame kaip vynmedyje, kad būtume gyvos šakelės su Kristumi. Manau, kad šventieji yra gyvas to Vynmedžio liudijimas. Jie tarytum jungia Bažnyčią į vieningą Kristaus Kūną. Palaimintajam Teofiliui Roma buvo iš tikrųjų buvo labai svarbi, nors jis čia buvo tik du kartus. Buvo labai svarbios jo audiencijos su popiežiumi Pijumi XI. Šie susitikimai tikrai turėjo reikšmės visam tolimesniam Teofiliaus tikėjimui, jo pasitikėjimui Dievu, jo ištikimybei Bažnyčiai. Tikrai ir šia prasme Teofilius sugrįžta į Romą. Sugrįžta jau kaip kankinys, palaimintasis, liudytojas, kartu su kitais kankiniais iš viso pasaulio, kurie yra šioje Šv. Baltramiejaus bazilikoje. Manau, lietuvio vyskupo kankinio relikvija šioje šventovėje labai aiškiai tvirtina, kad tikrai ir šita prasme, šventųjų, kankinių prasme,  esame Visuotinės Bažnyčios dalis.

Antras jūsų kelionės į Romą tikslas – padėkoti popiežiui Pranciškui už arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintuoju.

Arkivysk. Gintaras Grušas:

Šį rytą vyskupai priėjo prie popiežiaus, padovanojo Teofiliaus Matulionio paveikslą. Padėkojome Šventajam Tėvui už didžiulę dovaną, kurią jis mums davė, suteikdamas galimybę turėti naują palaimintąjį. Padėkojome už  birželio mėnesį įvykusią beatifikaciją ir papasakojome, kad jau pradedame matyti vaisius, kuriuos duoda Teofiliaus užtarimas. Pirmą vaisių  pamatėme pradėdami naujus mokslo metus seminarijose. Į visas seminarijas buvo priimta ženkliai daugiau įstojusiųjų nei lig šiol. Atsimenu kai su kard. Amato beatifikacijos dienomis keliavome per šventoves, jis visada pasimelsdavo už pašaukimus, prašydamas Teofiliaus užtarimo. Rugsėjo mėnesį pamatėme, kad tas užtarimas jau duoda vaisių ir tikimės, kad bus daugiau meldžiamasi ir už jo kanonizaciją, ir prašant stebuklų. Reikia jų prašyti ir tikimės, kad jo užtarimu Dievas mums jų duos.

Vysk. Jonas Ivanauskas:

Šventieji visuomet rodo į Kristų ir turbūt pats svarbiausias mūsų siekis, kad mes labiau sektume Jėzų, kad mūsų krikščioniškas gyvenimas tikrai būtų gyvenimas su Jėzumi, gyvenimas Evangelija. Šventieji ne į save rodo ir, manau, kad tai yra svarbiausia. Šventojo dovana Lietuvos Bažnyčiai yra dovana, kuria norima dar kartą atkreipti dėmesį kokia vertę turi Kristus mūsų gyvenime, kokią vertę turi Evangelija, kad net Teofilius sutiko atiduoti savo gyvenimą dėl Jėzaus ir dėl ištikimybės Bažnyčia.

Susitikote su Šventuoju Tėvu. Jau ne paslaptis, kad popiežius ketina apsilankyti Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse – Latvijoje ir Estijoje. Ką konkretaus jau galima pasakyti apie būsimą popiežiaus kelionę?

Arkivysk. Gintaras Grušas:

Deja, ko nors konkretaus dar negalime pasakyti. Dar esame pasirengimų stadijoje. Šiandien padėkojau Šventajam Tėvui, kad atsiliepė į mūsų kvietimus, kad kelionės derinimo procesai vyksta. Pasakiau, kad mes jo laukiame, už jį meldžiamės, su entuziazmu ir džiaugsmu ruošiamės. Tuo pasidalinome. Padėkojome už pirmą žingsnį, pirmą ženklą. Bet kol nebus suderintos su Šventuoju Sostu programos ne tik Lietuvoje, bet taip pat Latvijoje ir Estijoje, kol dar nežinome nei kur, nei kada popiežius lankysis, negalime nieko tvirčiau pasakyti.

Labai ačiū.

* * *

=> Teofiliaus Matulionio atminimas įamžintas Romoje
All the contents on this site are copyrighted ©.