2018-02-06 15:27:00

Popiežiaus žinia Gavėniai. Neklausykime netikrų pranašų, negesinkime meilės


Antradienį Vatikane paskelbta popiežius Pranciškaus žinia šių metų Gavėniai, kuri prasidės jau ateinančios savaitės trečiadienį, vasario 14 d. Popiežiaus žinos tema – Jėzaus įspėjimas: „Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals“ (Mt 24,12).

Popiežius pirmiausia paaiškina kokiame kontekste nuskambėjo šis Kristaus įspėjimas. Tai žodžiai, paimti iš jo kalbos apie laikų pabaigą, pasakytos prieš kančią ir mirtį. Laikų pabaigoje tikinčiųjų bendruomenei teks daug kentėti, stoti akistaton su dideliais išbandymais, atsiras netikrų pranašų, kurie suklaidins daugybę žmonių, iškils pavojus netgi meilei, kuri juk yra visos Evangelijos šerdis.

Netikri pranašai

Kas gi tie netikri pranašai? Tai tie, rašo Pranciškus, kurie pasinaudodami žmonių jausmais ir emocijomis, juos pavergia ir veda ten, kur nori. Kiek daug Dievo vaikų pasidavė trumpalaikių malonumų vilionėms! Kiek vyrų ir moterų sugundė pinigų iliuzija, pavertė juos turto ir savo naudos siekimo vergais! Kiek daug žmonių mano, kad jie patys sau pakankami ir gyvena vienatvėje! Netikriems pranašams popiežius priskiria ir šarlatanus, kurie siūlo paprastus ir greitus būdus įveikti žmogų prislėgusius sunkumus. Kiek daug jaunimo pasidavė narkotikų pagundai, susiviliojo vienkartiniais santykiais, susigundė lengvu, bet nesąžiningu uždarbiu! Kiek daug įklimpusių visiškai virtualiame gyvenime, kuriame žmonių bendravimas atrodo labai paprastas ir greitas, bet dramatiškai beprasmiškas. Kiek apgavikų, siūlančių visiškai beverčius dalykus, mainais už tai ką turime brangiausia – orumą, laisvę, sugebėjimą mylėti.

Kiekvienas iš mūsų turime širdyje gerai pamąstyti ar nesame pasidavę šių netikrų pranašų įkalbinėjimams, - rašo popiežius. Reikia išmokti nesitenkinti vidutiniškumu, paviršiumi, bet atpažinti tai, kas palieka gerus ir išliekančius rezultatus, kas tikrai yra iš Dievo ir kas tikrai vertinga, kas tarnauja tikram gėriui.

Šalta širdis

Popiežius paminimi Dantės „Dieviškosios komedijos“ pragaro sceną, kurioje velnias vaizduojamas sėdintis ledo soste. Velnias gyvena užgniaužtos meilės šaltyje. Tad klauskime: Kas mumyse atšaldo meilę? Pagal ką galime atpažinti, kad mūsų meilei gresia pavojus užgesti? Kaip pirmą tokio pavojaus ženklą, o kartu ir nykstančios meilės pasekmę, popiežius nurodo godumą pinigams. Kai širdyje nelieka meilės, jos vietoje atsiranda nepakantumas viskam kas gali pakenkti mūsų susikurtai tikrovei. Tokia kliūtimi, kurią reikia pašalinti, pasak Pranciškaus, gali tapti ir dar negimęs vaikas, ir pasiligojęs senelis, ir nelauktas svečias, svetimšalis, bet taip pat artimas žmogus, kuris neatliepia mūsų lūkesčių. Taip pat ir kūrinija yra tyli šio mūsų meilės atšalimo liudininkė.

Ką daryti?

Kai savo viduje ir aplink mus matome minėtus ženklus, štai, į pagalbą ateina Bažnyčia, mūsų motina ir mokytoja. Ypač dabar prasidedančiu Gavėnios metu ji mums siūlo maldos, išmaldos ir pasninko vaistus. Daugiau laiko skirdami maldai mes padedama savo širdžiai atpažinti paslėptą melą, kuriuo save apgaudinėjame. Išmalda padeda atsikratyti godumo ir matyti brolį kitame žmoguje. Pasninkas pakerta jėgas prievartai, nuginkluoja, sukuria naujas augimo ir brandos siekimo progas.

Baigdamas savo laišką Gavėnią pradedantiems tikintiesiems, popiežius primena jau tradicija tapusią maldos iniciatyvą „24 valandos Viešpačiui“ – Susitaikinimo sakramento šventimą kartu su Eucharistine adoracija. Šiemet jos bus švenčiamos kovo 9-10 dienomis, nuo penktadienio iki šeštadienio, ir šiemet šios iniciatyvos tema, psalmės žodžiai: „Tu turi galią atleisti“ (130,4). Kiekviena vyskupija tepasirūpina, kad nors viena bažnyčia būtų atidaryta visą parą ir joje tikintieji galėtų atlikti išpažintį ir adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą.

Šitaip, Velykų naktį uždegta šviesa išsklaidys visas sutemas, o Dievo Žodžio ir Eucharistinės Duonos sustiprinta mūsų širdis vėl ims degti tikėjimu, viltimi ir meile, - baigia popiežius  Pranciškus savo žinią šių metų Gavėniai. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.