2018-02-04 19:58:00

Svätý Otec vyhlásil na 23. február Deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete


Vatikán 4. februára – Okolo 20 tisíc veriacich prišlo dnes o 12. hodine na Námestie sv. Petra, aby sa spoločne so Svätým Otcom pomodlili Anjel Pána a prijali jeho požehnanie. Veľkú časť z nich tvorili účastníci Dňa za život, ktorý sa dnes slávil v rámci Talianska.

Pápež František poukázal v dnešnom evanjeliovom úryvku na Ježišov postoj blízkosti k ľuďom. Stretáva sa s nimi na uliciach, uprostred ich životných ťažkostí, a pomáha im mocnými znameniami, aby v nich vzbudil vieru. Zároveň však Ježiš vyhľadáva utiahnutosť v modlitbe a nepripútava sa na jedno miesto. Ježiš, ktorý kráča vždy k ďalším a ďalším ľuďom, ktorí ho potrebujú, je podľa slov pápeža Františka vzorom pre Cirkev, ktorá má byť vždy v pohybe, nie v nehybnosti.

Svätý Otec pri dnešnom príhovore z okna Apoštolského paláca vyhlásil na 23. február Deň modlitby a pôstu za pokoj vo svete, keď povedal:

„Vzhľadom na tragické pretrvávanie konfliktných situácií v rozličných častiach sveta, pozývam všetkých veriacich k osobitnému Dňu modlitby a pôstu za pokoj, a to 23. februára, v piatok Prvého pôstneho týždňa. Obetujeme ho osobitne za obyvateľov Konžskej demokratickej republiky a Južného Sudánu. Tak ako pri iných podobných  príležitostiach, pozývam aj bratov a sestry nekatolíkov a nekresťanov pripojiť sa k tejto iniciatíve takými formami, aké budú považovať za vhodné, a teda všetci spoločne.

Náš nebeský Otec vždy počúva svoje deti, ktoré k nemu volajú v bolesti a úzkosti, «Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany» (Ž 147,3). Dôrazne apelujem, aby sme aj my počúvali toto volanie, a každý si vo svojom svedomí pred Bohom položme otázku: «Čo môžem urobiť pre pokoj ja?» Celkom isto sa môžeme modliť, ale nielen to. Každý môže konkrétne povedať «nie» násiliu, nakoľko záleží od neho. Pretože víťazstvá dosiahnuté násilím sú falošné víťazstvá; zatiaľ čo pracovať pre pokoj prospieva všetkým!“

Pri príležitosti dnešného celotalianskeho Dňa za život Svätý Otec ocenil a povzbudil miestne Hnutie za život (Movimento per la vita) a ďalšie cirkevné aktivity pro-life. V súvislosti s tým vyslovil aj naliehavú výzvu, aby sa ľudstvo spamätalo zoči voči šíriacej sa kultúre vyraďovania slabších a nepohodlných.

„Dnes sa slávi v Taliansku Deň za život, ktorý má tému «Evanjelium života, radosť pre svet». Pripájam sa k posolstvu biskupov a vyjadrujem moje ocenenie a povzbudenie rozličným cirkevným zložkám, ktoré mnohými spôsobmi propagujú a podporujú život, osobitne Hnutiu za život, ktorého tu prítomných predstaviteľov pozdravujem, nie až tak početných.

A toto ma znepokojuje: nie je veľa tých, čo bojujú za život vo svete, kde sa každý deň konštruuje viac zbraní, každý deň sa robí viac zákonov proti životu, každý deň postupuje táto kultúra skartovania, skartovania toho, čo nedáva úžitok, toho, čo je na obtiaž. Prosím, modlime sa, aby si náš ľud bol viac vedomý obrany života v tomto momente deštrukcie a skartovania ľudskosti.“

Pápež František dnes tiež vyjadril solidaritu Madagaskaru, zasiahnutému ničivým cyklónom.

Pripomenul aj osobnosť nového blahoslaveného Teresia Olivelliho, talianskeho laika, ktorý zomrel v roku 1945 ako mučeník v nacistickom lágri. Včera ho slávnostne blahorečili vo Vigevane pri Miláne.

Plné znenie katechézy pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelium dnešnej nedele podáva opis Ježišovho jedného dňa v Kafarnaume, konkrétne soboty, ktorá je pre Hebrejov slávnostným dňom v týždni (porov. Mk 1,21-39). Tentokrát evanjelista Marek chce zdôrazniť vzťah medzi Ježišovým konaním zázrakov prebudením viery v osobách, s ktorými sa stretáva. Skrze zázraky uzdravenia chorých akéhokoľvek druhu chce totiž Pán vzbudiť odpoveď, ktorou je viera.

Ježišov deň v Kafarnaume začína uzdravením Petrovej svokry a končí sa scénou, keď sa ľudia z celého mesta nahrnú pred dom, v ktorom sa zdržiaval Ježiš, aby mu prinášali všetkých chorých. Dav ľudí, ktorý je poznačený telesnými neduhmi i duchovnými utrpeniami, predstavuje takpovediac „prostredie života“, v ktorom sa uskutočňuje Ježišova misia, pozostávajúca zo slov a skutkov, ktoré ozdravujú a potešujú.

Ježiš neprišiel pre to, aby priniesol spásu do laboratória; nekáže z laboratória, odtrhnutý od ľudí: stojí uprostred davu! Uprostred ľudí! Pomyslite, že prevažná časť Ježišovho verejného života sa odohrávala na uliciach, medzi ľuďmi, aby im mohol ohlasovať Evanjelium, aby mohol uzdravovať ich telesné a duchovné zranenia.

Tento dav, o ktorom tak často hovorí Evanjelium, je vlastne ľudstvo zdrásané utrpením; ľudstvo drásané utrpením, námahami a problémami: toto úbohé ľudstvo sa stáva objektom mocnej, oslobodzujúcej a obnovujúcej činnosti Ježiša. Takto, uprostred davu a neskoro večer sa končí onen sobotný deň. A čo robí Ježiš po tom?

Prv než svitne nový deň, Ježiš nepozorovane vychádza bránou von z mesta a utiahne sa na odľahlé miesto, aby sa modlil. Ježiš sa modlí. Týmto spôsobom uchráni svoju osobu aj svoju misiu pred akousi triumfalistickou predstavou, ktorá nechápe pravý zmysel zázrakov a jeho charizmatickej moci. Zázraky sú totiž „znamenia“, ktoré pozývajú človeka, aby na ne odpovedal vierou; znamenia, ktoré sú vždy sprevádzané slovami, ktoré ich osvetľujú; a spoločne, znamenia a slová, vyvolávajú vieru a obrátenie skrze božskú moc milosti Ježiša Krista.

Zakončenie dnešnej state Evanjelia (v. 35-39) ukazuje, že tým najvhodnejším miestom Ježišovo ohlasovania Božieho kráľovstva je práve ulica. Čo odpovedal Ježiš učeníkom, ktorí ho hľadali, aby ho priviedli späť do mesta? – Učeníci ho totiž išli hľadať tam, kde sa modlil a chceli ho doviesť späť do mesta. – Čo im Ježiš odpovedá? „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal“ (v. 38). Toto bola cesta Božieho Syna a toto bude i cesta jeho učeníkov. A bude to musieť byť i cesta každého kresťana. Ulica, ako miesto radostného ohlasovania Evanjelia, určuje misiu Cirkvi v znamení „kráčania“, pochodu, v znamení „pohybu“, a nikdy nie nehybnosti.

Nech nám Panna Mária pomáha byť otvorenými voči hlasu Ducha Svätého, ktorý pobáda Cirkev k tomu, aby si svoj stan vždy viac umiestňovala doprostred ľudí, aby tak všetkým prinášala uzdravujúce slovo Ježiša, lekára duší i tiel.

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -jb, mk-
All the contents on this site are copyrighted ©.