2018-02-04 14:53:00

Popiežius skelbia maldos ir pasninko dieną už taiką


„Matydamas tebesitęsiančius konfliktus įvairiose pasaulio šalyse, kviečiu visus tikinčiuosius vasario 23-ąją, pirmosios Gavėnios savaitės penktadienį, pasninkauti ir melstis už taiką“, - sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, po Viešpaties Angelo maldos, kalbėtos kartu su į Šv. Petro aikštę susirinkusiais maldininkais. „Šią dieną aukosime visų pirma už Kongo Demokratinės Respublikos ir Pietų Sudano gyventojus. Kaip ir kitomis panašiomis progomis, kviečiu prie šios iniciatyvos savais būdais prisijungti brolius ir seseris kitus krikščionis ir kitų tikybų išpažinėjus“.

„Mūsų Tėvas danguje visada išklauso savo vaikus, kurie Jo šaukiasi skausmo ir baimės slegiami, „gydo sužeistas širdis ir aptvarsto jų žaizdas“. Labai karštai raginu, - kalbėjo Pranciškus, - kad ir mes išgristume jų šauksmą ir kiekvienas sąžinėje savęs paklaustume: „kuo aš galiu pasitarnauti taikai?“. Aš tikrai galiu melstis, bet ne tiktai – visi galime sakyti „ne“ smurtui, tiek, kiek nuo mūsų priklauso. Smurtu laimėtos pergalės yra netikros pergalės. Tik darbuodamiesi vardan taikos siekiame visiems gėrio“.

Prieš vidudienio maldą sakytoje trumpoje kalboje, kaip įprasta, Šventasis Tėvas komentavo sekmadienio Evangeliją. Minia, fizinio ir dvasinio skausmo slegiami žmonės, yra ta natūrali „gyvybinė aplinka“, kurioje Jėzus vykdo savo misiją, sakė Pranciškus. Jėzus neatnešė mums išganymo laboratorijoje, jis ir kalba ne kaip laboratorijoje, bet visą laiką yra su žmonėmis, minioje, tautoje. Visą tą šabo dieną, iki pat vakaro Jėzus praleido su žmonėmis. Tačiau auštant kitos dienos rytui Jėzus išeina pro miesto vartus ir nuošalioje vietoje meldžiasi. Jėzus nenori, kad jo asmuo ir jo misija būtų suprantama kaip tikros stebuklų prasmės neatitinkantis triumfalizmas. Stebuklai yra ženklai, į kuriuos reikia atsakyti tikėjimu. Stebuklus lydi žodžiai, kurie padeda juos suprasti. Viskas kartu – ženklai ir žodžiai – malonės dėka žadina tikėjimą ir atsivertimą.

Popiežius atkreipė dėmesį, kad šio sekmadienio Evangelija baigiasi Jėzaus raginimu eiti į kitus kaimus ir skelbti gerąją naujieną kitiems žmonėms. Toks buvo Jėzaus kelias. Toks yra ir jo mokinių kelias. Bažnyčia nuo pat pradžių yra einanti pirmyn, keliaujanti, vietoje nestovinti bendruomenė. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.