2018-02-03 17:33:00

Šventosios Žemės kustodija džiaugiasi piligrimų skaičiumi


Piligrimystė nuo pat krikščionybės aušros tapo svarbia jos dalimi. Į piligrimystę leidžiamasi su įvairiomis intencijomis: kartais prašant aiškumo vienu ar kitu klausimu, kartais atgailaujant už nuodėmę, kartais dėkojant už gautą malonę. Visais šiais atvejais piligrimystė gilina ryšį su Dievu. Ir, žinoma, privilegijuota piligrimystės kryptis yra pati Šventoji Žemė, šventosios vietos dabartinio Izraelio, Palestinos ir Jordanijos teritorijose, kuriose prieš du tūkstančius metų lankėsi, kalbėjo, gydė Jėzus, kartu su savo mokiniais.

Prieš aštuonis amžius gimusi Šventosios Žemės kustodija, patikėta pranciškonams, buvo įsteigta būtent tam, kad prižiūrėtų ir saugotų šventąsias vietas, ir priimtų jas lankančius piligrimus. Šią misiją ji vykdo ir šiandien, kartu su tikinčiaisiais iš kitų krikščioniškų Bažnyčių.

Šiomis dienomis Kustodija savo interneto portale pasidžiaugė rekordiniu piligrimų skaičiumi 2018 sausio mėnesį ir beveik ketvirtadaliu išaugusiu piligrimų srautu per 2017 metus, lyginant su ankstesniais.

Kaip komentavo Krikščionių informacijos centro direktorius t. Tomasz Dubiel, 2016 metų sausio mėnesį 390 grupių iš 11 tūkstančių asmenų aplankė vieną ar kitą šventovę, paprašė jose švęsti Mišias. 2017 metų sausio mėnesį tokių grupių skaičius išaugo iki 529, jos buvo sudarytos iš 16 tūkstančių asmenų. O per ką tik pasibaigusį 2018-ųjų sausio mėnesį šventąsias vietas lankė 770 piligrimų grupių, per 26 tūkstančius piligrimų.

Tad galima pasidžiaugti, kad visai neseniai praslinkusi dar viena susirėmimų tarp palestiniečių ir Izraelio banga, dar kartą kainavusi žmonių gyvybių, neišgąsdino piligrimų. Galima prisiminti, kad prieš šv. Kalėdas bendrai paskelbtoje žinioje tiek Šventosios Žemės kustodas t. Francesco Paton, tiek Jeruzalės Lotynų patriarchato apaštalinis administratorius arkivysk. Pierbattista Pizzaballa užtikrino: „Šventoji Žemė visada išlieka saugi ir piligrimai gali atvykti be baimės“.

Bažnyčios Šventojoje Žemėje ganytojai taip pat ne kartą priminė ir dar vieną piligrimystės dėmenį: dabartiniame kontekste tai labai svarbi pagalba Šventosios Žemės krikščionims. Priimdami piligrimus, teikdami jiems nakvynę, valgį ir kitas paslaugas, jie gali išsilaikyti, atsispirti tendencijai išvykti į didesnius miestus ieškoti darbo. Visam krikščioniškam pasauliui turėtų rūpėti, kad šalia šventųjų vietų gyvuotų ir vietinių krikščionių bendruomenės, tęsdamos tūkstantmetę tradiciją.

Vienas iš konkrečių tokio dėmesio pavyzdžių yra „Šventosios Žemės koordinacija“, Anglijos ir Velso katalikų vyskupų konferencijos bei Europos vyskupų konferencijų tarybos iniciatyva. Šios iniciatyvos vardu sausio viduryje Šventojoje Žemėje lankėsi per trisdešimt vyskupų iš Europos, Kanados, JAV, Afrikos, kartu atvyko ir vienas anglikonų vyskupas. Jie aplankė įvairias Šventosios Žemės krikščionių ir ne vien krikščionių bendruomenes, taip pat savo kraštuose kalba apie situaciją Šventojoje Žemėje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.