2018-02-03 16:30:00

Vatikano teismas pradėjo naujus darbo metus


Šeštadienio rytą buvo inauguruoti Vatikano Miesto Valstybės teismo nauji darbo metai. Šia proga Popiežiaus Valstybės sekretorius kard. Pietro Parolino aukojo Mišias, o Vatikano teisingumo gynėjas (prokuroras) Gian Piero Milano perskaitė ataskaitą apie teismo darbą per praėjusius metus.

Iš karto reikia patikslinti, kad čia kalbama ne apie bažnytinę kanonų teisę, bet apie baudžiamąją ir civilinę teisę. Vatikanas, nors yra labai mažas ir neturi savo visuomenės, tačiau turi prokuratūrą ir teismą, kurie vykdo teisingumą vadovaudamiesi Vatikano baudžiamuoju ir civiliniu kodeksais. 

Prokuroro ataskaitoje aptartos trys specifinės teismo veiklos sritys – kova su finansiniais nusikaltimais ir Vatikano dalyvavimas pinigų plovimo prevencijos tarptautinėse sistemose; pastaraisiais metais iškeltos bylos Vatikanui pavaldiems asmenims; trečia rūšis – bylos iškeltos kitų šalių piliečiams dėl Vatikane įvykdytų nusikaltimų.

Prokuroras pirmiausia palietė per pastaruosius penkerius metus pertvarkytą Religinių darbų finansavimo instituto, paprastai vadinamo Vatikano banku, darbą. Pakeistus tvarką, pagal kurią buvo galima šiame banke turėti sąskaitą, šią galimybę palikus tik bažnytinėms institucijoms, katalikų dvasininkams ir Vatikano darbuotojams, savaime sumažėjo ir finansinių nusikaltimų rizika. Per minėtą penkerių metų laikotarpį Vatikano tesimo sprendimu buvo užblokuotos sąskaitos su beveik 22 milijonais eurų.

Pernai Vatikano teisme buvo užbaigtos dvi gana plataus atgarsio spaudoje sulaukusios bylos, kurių viena lietė konfidencialios informacijos nutekinimą, o kita valstybės turto pasisavinimą. Abi užbaigtos kai kuriuos asmeninis išteisiančiais, kitus laisvės atėmimo bausmėmis nuteisiančias nuosprendžiais.

Dar viena Vatikano teismo nagrinėtų baudžiamųjų bylų rūšis liečia vagystes Vatikano teritorijoje – bazilikoje, muziejuose, vaistinėje – kur paprastai lankosi daug žmonių iš įvairių pasaulio šalių. Už šiuos nusikaltimus buvo nuteisti penki asmenys. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.