2018-02-01 10:38:00

Jeruzalės ganytojas: Jėzus mus gelbsti nuo mūsų pačių


Jeruzalės krikščionys, atstovaujantys daugeliui konfesijų, devynias dienas skyrė maldoms už viso pasaulio krikščionių vienybę, priimdami vieni kitus į savo šventoves. Maldos devyndienis nuo sausio 20 iki 28 vyko kas vakarą skirtingų bendruomenių šventovėse Jeruzalėje. Devyndienis beveik sutapo su Maldos už krikščionių vienybę savaite, kuri išskyrus kai kuriuos pietinio pusrutulio kraštus, visame pasaulyje švenčiama savaitę iki Apaštalo šv. Pauliaus atsivertimo liturginės šventės.

Maldos už krikščionių vienybę savaitės tema jau penkiasdešimt metų yra bendra, ją pasiūlo Ekumeninė Bažnyčių taryba ir Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba. Taip pat Jeruzalės Bažnyčios ir krikščionių bendruomenės meldėsi pagal bendrą temą, kuri šiemet buvo Senojo Testamento Išėjimo knygos žodžiai: „Tavo dešinė, Viešpatie, galinga“ (Iš 15,6). Maldos tekstuose buvo priminta, kad „Dievo tauta išlaisvinama ir išgelbėjama Dievo galia. Dešinė Dievo ranka suvoktina ir kaip Dievo tikra pergalė prieš savo priešininkus, ir kaip nuolatinė savo tautos apsauga. (...) Valdydamas vėją ir jūrą, Dievas parodo savo norą išlaikyti gyvybę ir sunaikinti smurtą (Iš 15, 10). Tokiu išgelbėjimu siekiama padaryti izraeliečius garbinančia tauta, pripažįstančia ištikimą Dievo meilę. Išlaisvinimas tautai suteikė viltį ir pažadą“.

Pasak Jeruzalės Lotynų patriarchato portalo, išlaisinimo viltis ir pažadas paskatino Jeruzalės krikščionis itin gausiai dalyvauti šių metų Maldos už krikščionių vienybę savaitėje. Pirmasis maldos susitikimas ortodoksų apeigomis surengtas Kalvarijos kalne, sekė malda anglikonų šv. Jurgio bažnyčioje, tikintieji meldėsi armėnų šv. Jokūbo bažnyčioje, paskui lankėsi liuteronų Išganytojo bažnyčioje.

Ketvirtadienį, sausio 25 dieną, kviečiant Jeruzalės Lotynų patriarchato apaštališkajam administratoriui arkivyskupui Pierbattista Pizzaballa, krikščionys rinkosi bendrai maldai į Patriarchato konkatedrą. Arkivyskupas homilijoje pasiūlė asamblėjos dalyviams sukonkretinti savo gyvenime šią mintį: „Jėzus mus pasiėmė ir veda laikydamas už rankos“. Pasak arkivyskupo Pizzaballa, kad ir kas nutiktų, su Jėzumi turime palaikyti privilegijuotą ryšį, dar daugiau, intymų santykį, nes Jėzus, nepaisant visų gyvenimo sunkumų ir pagundų, mus gelbsti nuo mūsų pačių“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.