2018-02-01 18:39:00

Popiežiaus audiencija Baltarusijos vyskupams


Vasario 1-ąją popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė katalikų Bažnyčios Baltarusijoje vyskupus, kurie šiomis dienomis lankosi Romoje su vizitu „ad Limina“. Tokių vizitų metu ganytojai susitikinėja įvairiose Šventojo Sosto institucijoje aptarti jiems rūpimų klausimų, taip pat asmeniškai bendrauja su popiežiumi.

Šį ketvirtadienį Šventojo Tėvo svečiais tapo aštuoni lotynų apeigų vyskupai, su Minsko – Mogiliovo arkivyskupu Tadeušu Kondrusievičiumi priešakyje, ir archimandritas Janas Sergiusz Gajek, M.I.C, kuris rūpinasi Baltarusijoje gyvenančiais graikų apeigų katalikais.

Kaip baltarusių katalikų portalui catholic.by komentavo arkivyskupas Kondrusievičius, tai yra pirmasis visų baltarusių katalikų ganytojų susitikimas su popiežiumi Pranciškumi. Pasak arkivyskupo, jis pakartos kvietimą Šventajam Tėvui atvykti į Baltarusiją. Popiežiui bus pristatyta kiekvienos vyskupijos būklė, taip pat visai Bažnyčiai šiame krašte bendros temos. Tarp šių Minsko arkivyskupas paminėjo santykius su valstybe. Jei, viena vertus, valstybė gerbia Bažnyčią ir vertina jos darbą ugdymo sektoriuje, tarp jaunimo, tarp šeimų, tarp stokojančių, kartu su kitomis konfesijomis, tai, kita vertus, didelė ir neišspręsta problema yra leidimai misionieriams ir kunigams iš kitų kraštų, šiuolaikinis teisės į religijos laisvę reglamentavimas įstatymais. Misionieriams iki šiol reikia prašyti leidimų iš valstybės pareigūnų norint aukoti šventąsias Mišias, trūksta aiškumo dėl sielovados universitetuose, kalėjimuose, dėl didesnių karitatyvinių renginių, dėl leidimų naujoms bažnyčioms. Visi šie klausimai galėtų būti sureguliuoti per Baltarusijos ir Šventojo Sosto konkordatą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.