2018-01-31 10:19:00

Påven: När Jungfru Maria är hemma kommer inte djävulen in


På den Fjärde söndagen “under året” firade påven Franciskus mässan i den påvliga Mariakyrkan i Rom Santa Maria Maggiore.

Påven Franciskus firade mässan vid ceremonin då den av romarna högt älskade ikonen Salus Populi Romani flyttades tillbaka till kyrkan efter att ha restaurerats i Vatikanmuséets laboratorium.

I Maria finner vi tillflykt för att hon föraktar aldrig våra böner. Vi behöver henne

Hela påvens predikan var en hyllning till Jungfru Maria. Påvens har mycket starka band till ikonen Salus Populi Romani och detta är den 59:nde gången som han ber inför den. Ikonen kommer ursprungligen från orienten och strax före och strax efter varje apostolisk resa tar sig påven till kyrkan där ikonen har sin plats för att be.   

Där Maria finns segrar inte rädslan

Modern skyddar relationer och bevarar oss från det onda. Påven underströk: ”Där Jungfru Maria är en del av hemmet kommer inte djävulen in”, ”där Modern finns råder ingen oro och rädslan segrar inte”. Det är inte idéer och teknologi som ger oss hopp, utan det är Moderns ansikte som är “den säkra arken mitt i översvämningen”. Påven föreslår att vi varje dag tar tillflykt hos Modern och låter henne ta plats i våra hjärtan och vårt liv.  

Det är farligt för tron att leva utan Jungfru Maria

Påven varnar för att det “är en stor fara för tron att leva utan Modern och utan skydd”. ”Modern är inte ’något valfritt’” sa påven och underströk ”att älska henne är inte poesi” utan ”det är att veta hur man lever” för att ”utan Modern kan vi inte vara döttrar och söner”. Därför rekommenderar Herren oss att ta emot Modern, som Johannes gjorde vid korset.  

Man kan inte vara neutral eller avskuren från Modern, för då mister vi vår identitet som döttrar och söner och som folk och vi lever i en kristendom av idéer och program utan tillit, ömhet och hjärta. Men utan hjärta finns inte kärlek och tron riskerar att bli en vacker saga från forna tider.

Samlas under hennes mantel

Det kristna folket har förstått från allra första början att man behöver vända sig till Modern och “samla sig under hennes mantel” när man har det svårt. Många kristna i orienten firar Guds Moders beskydd och ikoner avbildar henne då hon skyddar sina barn under manteln. Antikens munkar bad till Guds heliga Moder om en tillflykt under hennes mantel.

Jungfru Maria ingriper med en gång

Jungfru Maria ingriper med en gång när vi ber och hon är aldrig sen och ”föraktar aldrig våra böner” och hon lämnar ingen över. Hon är uppmärksam på ansträngningar och känslig för ”livets oroligheter”. Påven tittade till på Mariaikonen och sa att vi ser på henne med ömhet och hälsar henne som de kristna i Efesos gjorde och han avslutade sin predikan med att tillsammans med församlingen tre gånger säga: Guds heliga Moder. 
All the contents on this site are copyrighted ©.