2018-01-31 14:00:00

Kard. Parolin o kontrowersjach dotyczących dialogu z Chinami


Ufam, że wierni w Chinach będą potrafili uznać, że działania Stolicy Apostolskiej nie kierują się logiką świata, lecz są ożywiane ufnością pokładaną w Panu – powiedział kard. Pietro Parolin odnosząc się do kontrowersji, jakie narosły wokół watykańskiej polityki względem Chińskiej Republiki Ludowej. Chodzi tu zwłaszcza o doniesienia, mówiące o naciskach wywieranych na niektórych prawowitych biskupów Kościoła katakumbowego, aby ci zrezygnowali z urzędu i ustąpili miejsca biskupom wyświęconym nielegalnie i należącym do proreżimowego stowarzyszenia patriotycznego.

Odpowiadając na pytania wydawanego w Turynie dziennika La Stampa, watykański sekretarz stanu zauważył, że sytuacja w Chinach jest bardzo złożona i to właśnie z tej złożoności wynikają w dużej mierze cierpienia tamtejszego Kościoła. Zapewnił , że Stolica Apostolska dobrze zna cierpienia wielu katolików w Chinach, jak również ich świadectwo Ewangelii. Podkreślił przy tym, że w tym kraju nie istnieją dwa Kościoły, lecz dwie wspólnoty wierzących, które powinny wejść na drogę stopniowego pojednania. Nie można w nieskończoność trwać w konflikcie co do zasad i przeciwstawnych struktur, lecz trzeba znaleźć realistyczne rozwiązania duszpasterskie. Jeśli od kogoś żąda się ofiar, to musi być jasne, że nie jest to cena za jakąś polityczną wymianę, lecz trzeba to postrzegać w ewangelicznej perspektywie większego dobra. Kard. Parolin wskazał też na potrzebę dochowania wierności Następcy Piotra, w duchu synowskiego posłuszeństwa, również wtedy, gdy nie wszystko wydaje się od razu jasne i zrozumiałe. Zaznaczył jednak, że w Kościele istnieje pełne prawo do wyrażenia sprzeciwu i krytyki, a Stolica Apostolska ma moralny obowiązek wysłuchania i rozważenia takich głosów.

Odnosząc się do sytuacji w Chinach watykański sekretarz stanu zaapelował o ostrożność i umiaru, aby nie popaść w jałowe spory, które ranią jedność i odbierają nadzieję na lepszą przyszłość. Kard. Parolin zapewnił ponadto, że Stolica Apostolska dąży do wypracowania syntezy między prawdą, a tym, co jest realnie możliwe, aby odpowiedzieć na słuszne oczekiwania wiernych.

kb/ rv, la stampa
All the contents on this site are copyrighted ©.