2018-01-30 08:28:00

Rusijos katalikų vyskupų vizitas Ad limina


Pirmadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė vizitą Ad limina pradėjusius Rusijos katalikų vyskupus – Maskvos arkivyskupą Paolo Pezzi, Saratovo vyskupą Clemensą Pickelį, Irkutsko vyskupą Cyrylį Klimowiczių ir Novosibirsko vyskupą Josephą Werthą.

Rusijoje yra apie 800 tūkstančių katalikų, tai yra tik kiek daugiau nei pusė procento visų šalies gyventojų. Dauguma Rusijos gyventojų priklauso Stačiatikių Bažnyčiai. Antroji pagal tikinčiųjų skaičių konfesinė grupė yra islamo išpažinėjai. Nemaža dalis Rusijos gyventojų neišpažįsta jokios religijos.

Katalikų Rusijoje istorija siekia carinės imperijos ekspansijos į Vakarus laikus, o visų pirma aštuonioliktojo amžiaus pabaigą, kai Rusijos valdžioje atsidūrė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės teritorija ir dalis Lenkijos. Didžiulės valstybės rytiniame ir pietiniame pakraščiuose katalikų bendruomenes kūrė tremtiniai arba kolonistai. Katalikų Bažnyčios administracinė struktūra buvo reformuota devynioliktame amžiuje, priderinant ją prie tuometinės geopolitinės situacijos. Popiežiaus Pijaus XI laikais taip pat ir su Sovietų Sąjunga bandyta derėtis dėl katalikų sielovados naujoje situacijoje, tačiau galutinai įsitvirtinę valdžioje komunistai nematė reikalo toleruoti katalikų ir bažnytinės struktūros Rusijoje galėjo būti atkurtos tik sulaukus komunizmo žlugimo.

Dabartinė Rusijos Katalikų Bažnyčios hierarchinė struktūra buvo sukurta po Sovietų Sąjungos žlugimo ir religijos laisvės atkūrimo. Pirmiausia 1991 m. popiežius Jonas Paulius II įkūrė dvi – Europos ir Sibiro apaštališkąsias administracijas. 1999 m. jos buvo pertvarkytos į keturias apaštališkąsias administracijas. 2002 m. jų pagrindu buvo įkurtos keturios vyskupijos – Maskvos arkivyskupija ir Saratovo, Irkutsko ir Novosibirsko vyskupijos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.