2018-01-30 13:20:00

Popiežiaus homilija. Ganytojuose žmonės temato Jėzaus artumą ir švelnumą


Antradienio Mišių Evangelijoje šv. Morkus pasakoja apie du Jėzaus stebuklus – sergančios moters pagydymą ir sinagogos vyresniojo dukrelės prikėlimą. Du stebuklai, vienas po kito, tą pačią dieną. Jėzus visą laika yra su žmonėmis, visiems dėmesingas, visada pasiruošęs išklausyti ir padėti. Jis yra pavyzdys, kuriuo sekti privalo visi Bažnyčios ganytojai, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje.

„Jėzus neatidarė dvasinių konsultacijų biuro, su iškaba: „Pranašas priima pirmadieniais, trečiadieniai ir penktadieniais, nuo trijų iki šešių. Kaina tokia, bet jei norite, galite palikti auką“. Jėzus taip nesielgia. Jėzus tai ne gydytojas, ant kurio kabineto durų užrašyta: „Ligoniai prašomi ateiti tą konkrečią dieną ir bus pagydyti“. Jėzus visą laką yra su žmonėmis“.

„Ganytojas šventimų - kunigo ar vyskupo šventimų - dieną buvo pateptas aliejumi. Tačiau tikrasis aliejus, sakė Pranciškus, tai artumo ir švelnumo aliejus. Jei ganytojas nėra artimas žmonėms – jam kažko trūksta. Jis padėties šeimininkas, bet ne ganytojas. Jei ganytojui trūksta švelnumo, jis skriaudžia avis. O čia mes matome artumą ir švelnumą. Toks buvo Jėzus“.

„Šiandien Mišių metu meldžiamės už mūsų ganytojus, kad Viešpats jiems suteiktų malonę keliauti kartu su savo tauta, būti tarp žmonių, kad mokėtų būti artimi ir švelnūs. Kai tauta mato tikrą ganytoją, ima jaustis tarsi būtų Dievo akivaizdoje. „Visi nustėro iš nuostabos“ – girdėjome šios dienos Evangelijos pabaigoje. Nuostaba, sakė Pranciškus, tai jausmas kai žmogus ganytojuje mato Dievo artumą ir švelnumą“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.