2018-01-30 16:55:00

Popiežiaus laiškas Afrikos Sąjungos viršūnių susitikimui


Paskutinėmis sausio dienomis Etiopijos sostinėje Adis Abeboje įvyko Afrikos Sąjungos viršūnių suvažiavimas, kuriame dalyvavo šiai regioninei – kontinentinei organizacijai priklausančių valstybių vadovai, valstybių partnerių ir JTO delegacijos.

Šį suvažiavimą pasiekė ir kardinolo Pietro Parolino, Popiežiaus Valstybės sekretoriaus laiškas, kuriame jis perduoda Pranciškaus sveikinimus Afrikos lyderių  susitikimui. Laiške drąsinama toliau dėti pastangas įgyvendinant 2014 metų „Malabo deklaraciją“, kuria Afrikos valstybės pasižadėjo siekti tikslų, kurie ypatingai svarbūs kovoje su skurdu. Pirmiausia, tai spartinti žemės ūkio vystymą ir technologijų diegimą. Afrikos kontinente yra daug žemės ūkiui tinkamos žemės, tačiau nenaudojamos. Antra, lygiagrečiai rūpintis geru maisto produktų ir gerovės paskirstymu.  

Kardinolo Parolino laiške pažymima, kad šiems įsipareigojimams kovoje prieš badmiriavimą ir skurdą kliudo gamtinės sąlygos, tarp kurių ir žmogaus įtakotos, keletas karinių konfliktų. Tačiau taip pat verta savęs paklausti ir apie tai, koks yra solidarumo trūkumo vaidmuo.

Daugybė žmonių negali patenkinti bazinių poreikių ir „kiekvieno asmens orumas teisėtai reikalauja, kad kliūtys šiems poreikiams būtų įveiktos“, ypač suprantant, kad tai nėra nepakeičiama padėtis: priešingai, ryžtingumas, tinkamos strategijos, pagarba teisingumo principams, tarptautinis bendradarbiavimas gali išspręsti badmiriavimo problemą.

„Popiežius Pranciškus prašo Visagalį Dievą laiminti darbą tų, kurie skatina vystymąsi ir vienijasi kovoje prieš badą ir skurdą Afrikoje, meldžia, kad kiekvienas vyras, moteris ir vaikas galėtų pasinaudoti kūrinijos gėrybėmis“,  - rašo Popiežiaus valstybės sekretorius Afrikos lyderiams. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.