2018-01-30 16:27:00

ES Vyskupų konferencijų sekretorių susitikimas Briuselyje


Pirmadienį Briuselyje, Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) būstinėje, buvo susitikę Europos Sąjungos šalių Vyskupų konferencijų generaliniai sekretoriai. Dalyvavo ir keli Europos Komisijos atstovai, su kuriais buvo kalbama Europos Sąjungos užsienio politikos ir indėlio į pasaulio vystymąsi temomis, aptarti šiandien vis labiau aktualūs dirbtinio proto ir robotikos plėtojimo etiniai aspektai, taip pat kalbėta apie šeimos politikas, asmens duomenų apsaugą ir skaidrumą. Susitikimo metu taip pat sugrįžta prie pernai rudenį COMECE ir Šventojo Sosto Valstybės sekretoriato Vatikane surengtos konferencijos „Permąstyti Europą“.

Spalio mėnesį susitikęs su Katalikų Bažnyčios Europoje vadovais ir Europos Sąjungos politikais, popiežius Pranciškus be kita ko kalbėjo apie atviresnio ir platesnio dialogo būtinumą. „Dialogo skatinimas, sakė popiežius, tai viena svarbiausių politikos užduočių, ypač šiandien, kai matome, kad dialogo balsą nustelbia tik reikalavimai ir nesidomėjimas bendru gėriu, kai sau palankią dirvą suranda ekstremistiniai ir populistiniai judėjimai, kurių skelbiamos žinios esmė – vien protestas, be jokio konstruktyvaus politinio projekto (...). Šiandien laikas ne tranšėjas kasti, bet drąsiai siekti to tikslo, kurį užsibrėžė Europos tėvai steigėjai – kad Europa būtų vieninga ir darni bendruomenė tautų, siekiančių kartu vystytis ir taikiai gyventi“.

Europos Sąjungos Vyskupų konferencijų komisija (COMECE) buvo įkurta 1980 m. Jos tikslas palaikyti ryšius su Europos Sąjungos vadovybe, stebėti ir iš katalikiškų pozicijų vertinti jos veiklą ir priimamus sprendimus. Europos Sąjungos institucijos yra įsipareigotos palaikyti ryšius su religinėmis bendruomenėmis. Tai užfiksuota 2007 m. Lisabonos sutarties 17 straipsnyje. Europos Sąjungos Vyskupų konferencijų komisiją sudaro visų šalių episkopatų atstovai. Lietuvos vyskupų konferencijai atstovauja Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kuris yra ir vienas iš Komisijos vicepirmininkų. Katalikai sudaro maždaug 60% Europos Sąjungos gyventojų. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.