2018-01-29 16:37:00

Popiežius priėmė Romos Rotos teisėjus


Pirmadienį popiežius susitiko su Romos Rotos tribunolo teisėjais ir darbuotojais. Tai buvo tradicinė kasmetinė audiencija naujųjų teismo darbo metų pradžios proga. Viena šio teismo funkcijų – santuokos negaliojimo bylos (Romos Rota yra paskutinės instancijos teismas šioms byloms), tad ir pirmadienio rytą vykusio susitikimo metu popiežius kalbėjo apie šią specifinę bažnytinės teisės sferą, ypatingą dėmesį skirdamas sąžinės vaidmeniui.

Popiežius priminė, kad krikščioniškos sąžinės vaidmeniui santuokiniame gyvenime, krikščioniškos sąžinės formavimui ruošiantis santuokai ir prisiimant iš jos tekančius įsipareigojimas buvo gana daug dėmesio skirta dviejose šeimai ir santuokai skirtose Vyskupų Sinodo asamblėjose, o taip pat po jų paskelbtame apaštališkajame paraginime „Amoris laetitia. Buvo svarstoma kaip apsaugoti jaunus žmones nuo triukšmingo nepastovumo, kuris juos atbaido nuo įsipareigojimo siekti individualaus ir bendro gėrio; apsaugoti nuo išorinių įtakų, kurios nutildo žmoguje sąžinės balsą – tikros laisvės balsą. Vienas Sinodo ir po jo paskelbto apaštališkojo paraginimo siūlymų ir buvo „santuokinis katechumenatas“, tai yra jaunimo ir susituokusių porų palydėjimas, kad jūsų sąžinėse būtų saugoma santuokos sakramento malonė.

Sąžinės svarba turi atsispindėti ir bažnytinio teisingumo vykdyme. „Santuokinio ryšio negaliojimo arba galiojimo bylų sprendime jūs tam tikra prasme dalyvaujate kaip tikinčiųjų sąžinės ekspertai, sakė popiežius teisėjams. Vykdydami šį vaidmenį turite visą laiką melsti Dievo pagalbos, kad nuolankiai ir kruopščiai atliktumėte Bažnyčios jums patikėtą sunkią užduotį“. Popiežius taip pat ir šia proga paragino kiek įmanoma stengtis, kad bažnytinio teisingumo vykdymas niekada netaptų tik biurokratine procedūra. Nevalia leisti, kad į sunkumus patekusi tikinčio žmogaus sąžinė užsidarytų ir neįsileistų į save Dievo malonės. Taip pat ir bažnytinio teismo tiriamos santuokos galiojimo ar negaliojimo bylos tikslas turi būti suvokiamas ir kaip atsakas į tikinčio žmogaus sąžinės nerimą“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.