2018-01-29 16:25:00

Popiežiaus homilija. Tikras nuolankumas – pakelti pažeminimus


„Nėra nuolankumo be nusižeminimo“, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos pirmasis skaitinys pasakoja apie karaliaus Dovydo nusižeminimą. Norėdamas išgelbėti tautą ir Sandoros skrynią, jis traukiasi, bėga basas. Šis karalius, sakė popiežius, buvo didis nusidėjėlis, tačiau jis sugebėjo atsiversti ir atgailauti, dėl to mes jį gerbiame kaip šventąjį. Šios dienos skaitinyje be kita ko sakoma, kad Dovydas kopęs Alyvų kalno šlaitu. Šioje scenoje krikščionys mato Kristų Alyvų darželyje.

„Kartais mes manome, kad nuolankumas tai paprasta ramybė, ėjimas nuleidus galvą, žiūrint į grindis... Bet ir kiaulės vaikšto nuleidusios galvas. Tai nėra nuolankumas. Tai netikras, apsimestinis nuolankumas, jis negelbsti ir nesaugoja širdies. Įsidėmėkime, kad nėra nuolankumo be nusižeminimo. Jei tu nesugebi pakelti pažeminimo, tu nesi nuolankus. Tu apsimeti nuolankiu, bet toks nesi“.

„Prašykime Viešpatį nuolankumo malonės, to tikro nuolankumo, su kuriuo pakeliami pažeminimai. Teko girdėti vieną vienuolę sakant: „Esu nuolanki, bet neleisiu, kad mane žemintų! To niekada nebus!“ Nėra nuolankumo, bet tikro nusižeminimo. Prašykime Viešpatį šios malonės. O jei kas iš jūsų turi daugiau drąsos, gali – kaip šv. Ignacas – prašyti Viešpatį, kad atsiųstų jam pažeminimą, idant jis galėtų labiau supanašėti su Viešpačiu“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.