2018-01-29 16:52:00

Naujos katalikų universitetų ir fakultetų normos


Pirmadienį Šventojo Sosto Spaudos salėje buvo pristatyta popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji konstitucija „Veritatis gaudium“, reglamentuojanti katalikiškų universitetų ir fakultetų veiklą. Naujoji konstitucija pakeičia lig šiol galiojusią 1979 m. paskelbtą Jono Pauliaus II apaštališkąją konstitucija „Sapientia christiana“.

Naujoji konstitucija, didžia dalimi kartodama lig šiol galiojusia konstitucija nustatytą tvarką, įveda kai kuriuos pakeitimus ir papildymus, kurių prireikė siekiant prisiderinti prie per tris dešimtmečius pakitusio Bažnyčios ir visuomenės gyvenimo, į naują konstituciją taip pat integruojamos pastaruoju metu atskirais popiežių juridiniais aktais įvestos teologijos mokymo ir katalikiškų studijų naujovės.

Pirmadienį vykusiame naujos konstitucijos pristatyme visų pirma buvo atkreiptas dėmesys į popiežiaus Benedikto XVI 2007 m. įkurtą studijų kokybės vertinimo agentūrą, kurios veiklos normos dabar integruojamos į katalikiškųjų universitetų ir fakultetų veiklą apibrėžiantį naują juridinį dokumentą. Patikslinama, kad šia konstitucija turi vadovautis taip pat tie katalikiškieji fakultetai, kurie Šventojo Sosto ir valstybių dvišalių sutarčių pagrindu buvo įkurti kituose universitetuose. Atsižvelgiant į naujas technologines galimybes įvedama teologijos ir kitų bažnytinių disciplinų nuotolinių studijų galimybė. Atkreiptas dėmesys į pabėgėlių studentų specifines sąlygas, ypač į tai, kad jie ne visada gali pateikti visus paprastai iš studentų reikalaujamus dokumentus. Patikslintos akademinių laipsnių ir diplomų pripažinimo taisyklės. Įvesta galimybė išduoti vadinamąjį „diplomo priedą“, su papildoma informacija apie studijuotas disciplinas, tais atvejais, kai studijas ketinama tęsti kitoje aukštojoje mokykloje.

Pirmadienio spaudos konferencijoje taip pat paskelbti statistiniai duomenys apie katalikų universitetus ir fakultetus pasaulyje. Katalikų universitetų, turinčių bent keturis fakultetus, ir jiems beveik prilygstančių aukštųjų mokyklų su bent trimis fakultetais šiuo metu yra 28; teologijos ir kitų bažnytinių fakultetų yra 289; kitų aukštojo mokslo institucijų, kuriose studijos ribojasi tik bakalauro laipsniu yra 503. Tad iš viso yra 792 institucijos, kurioms galioja šios konstitucijos normos. Bendras jas lankančių studentų skaičius siekia beveik 65 tūkst. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.