2018-01-28 13:55:00

Popiežius sekmadienio vidudienį: Mūsų Dievas galingas ir geras


Popiežius Pranciškus pasmerkė kruviną teroristinį išpuolį penktadienį Kabule, kuriame žuvo ne mažiau kaip šimtas žmonių, o sužeistųjų skaičius viršijo pustrečio šimto.

„Iš Afganistano pasiekė skaudi žinia apie baisų teroristinį pasikėsinimą sostinėje Kabule su daugiau kaip šimtu žuvusių ir daugybe sužeistų. Prieš kelias dienas kitas pasikėsinimas pasėjo baimę ir mirtį dideliame viešbutyje, taip pat Kabule. Kiek gi Afganistano tauta turės dar kęsti šį nežmonišką smurtą? Tyliai melskimės už visas aukas ir jų šeimas, melskimės už visus, kas toje šalyje nesiliauja kurti taiką“.

Sveikindamas sekmadienio vidudienio maldos susitikime dalyvavusius romiečius ir piligrimus, popiežius paminėjo į Šv. Petro aikštę atėjusį „Taikos karavaną“. Tai kasmetinė Italijos katalikų akcijos rengiama eisena. Joje dalyvavę vaikai pasirodė šalia popiežiaus Vatikano rūmų lange ir perskaitė savo žinią. Popiežius padėkojo vaikams ir Katalikų akcijai už šią kasmetinę iniciatyvą ir dar kartą visus pakvietė melstis už taiką.

Prieš sekmadienio „Viešpaties Angelo“ maldą sakytoje kalboje, kaip paprastai, popiežius komentavo Mišių Evangeliją, kurioje šį kartą buvo kalbama apie Jėzaus atliktą egzorcizmą.

Jėzus šabo dieną ateina į Kafarnaumo sinagogą ir pradeda mokyti. Žmonės nustebę klausosi jo žodžių, nes jo mokymas kitoks, ne toks kokį jie buvo įpratę girdėti. „Jis mokė kaip turintis galią“, sakoma Evangelijoje. Netrukus Jėzus jiems parodė ir savo darbų galią. Sinagogoje buvo netyrosios dvasios apsėstas žmogus. Jėzus paliepė: „išeik iš jo“. Šiais keliais žodžiais Jėzus nugalėjo šėtoną; netyroji dvasia, baisiai šaukdama, išėjo iš apsėtojo.

„Jėzaus parodyta galia patvirtina jo mokymo autoritetą. Jėzus ne tik kalba, bet ir veikia. Jėzus, mūsų mokytojas, yra galingas žodžiais ir darbais, - sakė popiežius. Jėzus mums rodo kelią, nušviečia visus mūsų gyvenimo vingiu, duoda jėgų, kad įveiktume bandymus ir atsispirtume gundymams. Pagalvokime, kokia didelė malonė, kad mes pažįstame šį Dievą, tokį galingą ir tokį gerą! Jis, mūsų mokytojas ir bičiulis, rodo mums kelią ir mums rūpinasi, ypač kai jo pagalbos mums labiausiais reikia“. Baigdamas kalbą, popiežius prašė, kad Mergelė Marija mums padėtų gyvenimo triukšme klausyti ką Jėzus mums sako, girdėti jo žodžius, kurie skelbia mūsų gyvenimo, vaduoja iš visų vergavimo formų, taip pat ir nuo Piktosios dvasios. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.