2018-01-28 16:56:00

Popiežius: Kiekvieną dieną pradedu ir užbaigiu atsimindamas Ukrainą


Sekmadienį po pietų popiežius Pranciškus aplankė Romos ukrainiečių graikų apeigų katalikų bendruomenės centrą – Šv. Sofijos baziliką. Tai buvo ir popiežiaus kaip Romos vyskupo apsilankymas viename iš jo vyskupijos teritorijoje veikiančių sielovados židinių, ir kartu Pranciškaus kaip Visuotinės Bažnyčios ganytojo solidarumo su visais ukrainiečiais liudijimas.

Į ukrainiečių parapiją atvykusį popiežių pasveikinęs Ukrainos Graikų apeigų Katalikų Bažnyčios Didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas sakė, kad šiuo metu Italijoje yra daugiau kaip 200 000 pastoviai arba laikinai gyvenančių ukrainiečių ir kad visoje šalyje yra 145 parapijos ir bendruomenės, kuriose sekmadieniais ukrainiečiai katalikai renkasi į Mišias.

Popiežius Pranciškus, kreipdamasis į ukrainiečių bendruomenės atstovus, džiaugėsi, kad Šv. Sofijos parapija yra svarbus atramos taškas Italijos sostinėje gyvenantiems ukrainiečiams katalikams, kad yra gyvo tikėjimo ir susitikimo vieta.  Dėkodamas už priėmimą šioje parapijoje, popiežius dėkojo ir už visos Ukrainos katalikų bendruomenės liudijamą ištikimybę Dievui ir Petro Įpėdiniui, už kurią ne kartą teko sumokėti didelę kainą.

Popiežius taip pat paminėjo tris didžiuosius ukrainiečių katalikų ganytojus – kardinolą Josifą Slipyj, vadovavusį persekiojamai Bažnyčiai; kardinolą Lubomyrą Husarą, kuris buvo išeivijoje gyvenusios ukrainiečių katalikų bendruomenės ganytojas ir tėvas, o taip pat vyskupą Stepaną Chmilį, su kuriuo būsimas popiežiaus buvo asmeniškai susipažinęs. Jorge Mario Bergoglio, būdamas paauglys Argentinoje šiam ukrainiečių vyskupui patarnaudavo per Mišias.

„Suprantu, - sakė Pranciškus ukrainiečiams, - kad nors jūs esate čia, jūsų širdys plaka meile tėvynei, ne tik meile, bet ir skausmu dėl karo ir ekonominių sunkumų. Atvykau pas jus, norėdamas jums paliudyti savo artumą: jūs esate mano širdyje, mano maldoje, esu su jumis aukodamas Eucharistiją. Meldžiu Taikos kunigaikštį, kad nutildytų ginklus. Meldžiu jį, kad žmonėms nereikėtų nežmoniškai aukotis, siekiant išlaikyti savo šeimas. Meldžiu, kad jūsų širdyse niekada neužgestų viltis, kad turėtumėte drąsos vis pradėti iš naujo. Dėkoju jums visos Bažnyčios vardu“, - sakė Pranciškus.

Prieš palaiminimą popiežius papasakojo apie savo ypatingą kasdieninį maldos ryšį su Ukraina. Arkivyskupas Ševčiukas jam, dar prieš išrinkimą popiežiumi Buenos Airėse padovanojo Dievo Motinos ikoną. Šią ikoną popiežius ir dabar turi savo kambary; melsdamasis prie jos pradeda ir užbaigia kiekvieną dieną. „Galima sakyti, kad ukrainietiškai pradedu ir užbaigiu kiekvieną dieną“, sakė Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.